logo
5. a 6. června 2019 | Výstaviště Brno
REGISTRUJTE SE

 

Online prodej spuštěn 

 

program jednotlivých pódií, 5.–6. června

URBIS 2019 program

(7 pódií s programem o politice a správě, digitálních technologiích
a datech, vědě a veřejnosti, výstavbě a urbanismu, kultuře a dovednostech)

HLAVNÍ PÓDIUM
HLAVNÍ BODY URBIS


projevy a panelové diskuze
anglický jazyk
kapacita 120
odborný partner:
SMP/SMR, RUGGEDISED,
Magistrát města
Brna
1. zahájení:
primátorka města Brna
2. projevy na téma: energie, voda, udržitelná doprava, digitalizace a chytré čtvrti
3. panelové diskuze koordinátorů H2020 Lighthouse projects a panelová diskuze SMP/SMR o klíčových zjištěních

 

PÓDIUM 1
DIGITÁLNÍ MĚSTO


jednání
anglický jazyk
kapacita 80
odborný partner:
Generální ředitelství pro informatiku: ISA2

1. setkání odborníků

 

PÓDIUM 2
VODA


jednání
český jazyk
kapacita 60
odborný partner:
CzWA,
Asociace pro vodu ČR

1. setkání odborníků
PÓDIUM 3
ENERGETICKÁ POLITIKA


projekt SMP/SMR
anglický jazyk
kapacita 200
odborný partner:
SMP/SMR
Science meets parliament/Science meets region
4 panely/workshopy
zaměřené na ekologické inovace v energetickém sektoru

 

PÓDIUM 4
CHYTRÉ ČTVRTI / CHYTRÁ SPRÁVA

projekt RUGGEDISED
anglický jazyk
kapacita 100
odborný partner:
RUGGEDISED


Replikační workshop na téma H2020 Lighthouse projects zaměřený na chytrá řešení pro města

 

PÓDIUM 5
UDRŽITELNÁ DOPRAVA


projekty Central Europe
český/anglický jazyk
kapacita 100
odborný partner:
KORDIS


Peripheral access:
o systémech prodeje jízdenek

 

CITYONE ARENA
GIFT: JAK ŘÍDIT INOVACE A FINANCOVÁNÍ
PŘEDNÁŠKA
networking a horizontální témata
český/anglický jazyk
kapacita 80
odborný partner:
CityOne


1. inovační ekonomika a trh pro evropské regiony
2. chytré investice a digitální plánování
– (logika konceptů, plánování a inovační správa (zastávky veřejné dopravy, knihovna, StreetDataBase)
3. Stanovení pravidel pro národní inovační centrum pro smart city
(role a rozhodování)

 

HLAVNÍ PÓDIUM
SMART CITY SUMMIT V4+


projevy a panelové diskuze
český jazyk
kapacita 120
odborný partner:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
CityOne

1. sdílení zkušeností mezi ministry zemí V4+
2. sdílení zkušeností mezi velkými městy V4+
3. sdílení zkušeností mezi menšími městy V4+

 

PÓDIUM 1
DIGITÁLNÍ MĚSTO


jednání
český jazyk
kapacita 80
odborný partner:
Generální ředitelství pro informatiku: ISA2

1. setkání odborníků
2. setkání společností
Témata:
1. digitální dvojčata
2. data (městské datové platformy, otevřená data, silniční databanka, data mining, business intelligence)
3. internet věcí (IoT)

 

PÓDIUM 2
VODA


jednání
český jazyk
kapacita 60
odborný partner:
CzWA,
Asociace pro vodu ČR

1. setkání odborníků

 

PÓDIUM 3
ENERGE-TICKÁ POLITIKA


projekt SMP/SMR
český jazyk
kapacita 200
odborný partner:
SMP/SMR, RHK+KHK,
Institut cirkulární ekonomiky (regionální hospodářské komory)
1. jednání o místní energetice
2. jednání o cirkulární ekonomice

 

PÓDIUM 4
CHYTRÉ ČTVRTI / CHYTRÁ
SPRÁVA

jednání
český jazyk
kapacita 100
odborný partner:
CityOne


1. chytré financování smart cities
2. chytré funkce
a. chytré regiony, chytrý venkov
nové úlohy regionů a obcí
b. role státu a regionů
c. CivicTech

 

PÓDIUM 5
UDRŽITELNÁ DOPRAVA


projekty Central Europe
český jazyk
kapacita 100
odborný partner:
KORDIS


SOLEZ: jednání o nízkouhlíkové dopravě a chytrých technologiích pro nízkoemisní zóny (NEZ)

 

CITYONE ARENA
GIFT: JAK ŘÍDIT INOVACE A FINANCOVÁNÍPŘEDNÁŠKA

networking a horizontální témata
český jazyk
kapacita 80
odborný partner:
CityOne


1. sociální podnikání
reakce komunity na demografické trendy, péče o expaty
2. zdravý způsob života
(Znamená „chytré“ zároveň i „zdravé“?), nové trendy ve stavebnictví a rozvoji
3. bezpečný urbanismus
jak se urbanismus mění s novými scénáři
4. digitální dovednosti
nové nástroje, techniky a přístupy ke vzdělávání, úloha knihovny ve 21. století

 

green Smart Disctricts red Energy Policy violet Digital city blue Water yellow Sustainable Mobility

Klíčová témata
druhého ročníku Urbis 2019

ilustrace

Chytré čtvrti

Chytrý development vyžaduje ze strany města jasnou představu o moderní městské čtvrti, která je energeticky soběstačná, klimaticky odolná, dopravně snadno dosažitelná, ekonomicky nenáročná a jejíž veřejný prostor vybízí její obyvatele ke komunitním akcím. Takový přístup zabraňuje fragmentaci a pohlíží na výstavbu čtvrtě jako na urbanistický celek, zapojující do konečného řešení mnoho profesí. Výsledkem je dobré místo pro život, které láká občany k bydlení ve městě, a ne za městem. Veletrh představí jak nástroje pro samotné developery, tak i pro města.

 

Energetická politika

Budoucnost je v decentralizované energetice, tzn. decentralizované výrobě energie a jejího ukládání, i v decentralizované spotřebě. Tento obtížný úkol zahrnuje celý řetězec inovací a technologických či organizačních nástrojů pro správce přenosové soustavy, výrobce i koncové uživatele. I tento obor vyžaduje zpracování široké škály dat, big dat, a využití simulačních nástrojů ke správnému nastavení výrobních a odběratelských vztahů mající jednotný cíl, energetickou soběstačnost v území a eliminaci přenosových ztrát. Veletrh nabídne řadu energetických řešení pro městské firmy i malé obce. 


Digitální město

Chytré město plně využívá datově vedené správy města a digitálních nástrojů. Smyslem je podložit svá rozhodnutí daty a umět správně rozhodnout o rozvoji celého města či konkrétní lokality. Hovoří se o tzv. digitálním dvojčeti, tj. digitální verzi města, jehož ulice, sítě, zeleň, budovy atp. mají svůj digitální obraz, který umožňuje simulovat různé scénáře řešení rekonstrukce či nové výstavby. Veletrh seznámí účastníky s nejnovějšími možnostmi digitálních technologií a jejich přínosů k časově i finančně efektivnější správě obce či města.

 

Udržitelná doprava

Moderní informační a odbavovací systémy, věrnostní programy s prvky gamifikace, široká nabídka dopravních prostředků s ekologickým pohonem, to jsou základy moderní městské a meziměstské dopravy. Udržitelná doprava se opírá o big data o pohybu vozidel a dopravní zátěži v území kombinovaná s daty mobilních operátorů, které umožní lépe plánovat dopravní obslužnost, ale i správně rozhodovat o druzích dopravy a vhodných liniových stavbách. Veletrh představí nejnovější hardwarové i softwarové nástroje pro digitální plánování dopravy v území. 

 

Voda

Klimatickou změnu pociťují ve střední Evropě všichni. Efektivní nakládání s pitnou vodou, ekonomika nakládání s dešťovou vodou, čištění odpadních vod a jejich energetické zhodnocení, monitorování čistoty i spotřeby vody a klíčové předpoklady pro zadržení vody v krajině budou hlavními tématy. Spolu s koncepty budou představeny pokročilé digitální technologie pro klimatickou změnu, umožňující efektivně spravovat, digitálně plánovat a cíleně investovat.

 

 

Top