logo
5. a 6. června 2019 | Výstaviště Brno
REGISTRUJTE SE

 

Online prodej spuštěn 

 

Klíčová témata
druhého ročníku Urbis 2019

ilustrace

Chytré čtvrti

Chytrý development vyžaduje ze strany města jasnou představu o moderní městské čtvrti, která je energeticky soběstačná, klimaticky odolná, dopravně snadno dosažitelná, ekonomicky nenáročná a jejíž veřejný prostor vybízí její obyvatele ke komunitním akcím. Takový přístup zabraňuje fragmentaci a pohlíží na výstavbu čtvrtě jako na urbanistický celek, zapojující do konečného řešení mnoho profesí. Výsledkem je dobré místo pro život, které láká občany k bydlení ve městě, a ne za městem. Veletrh představí jak nástroje pro samotné developery, tak i pro města.

 

Energetická politika

Budoucnost je v decentralizované energetice, tzn. decentralizované výrobě energie a jejího ukládání, i v decentralizované spotřebě. Tento obtížný úkol zahrnuje celý řetězec inovací a technologických či organizačních nástrojů pro správce přenosové soustavy, výrobce i koncové uživatele. I tento obor vyžaduje zpracování široké škály dat, big dat, a využití simulačních nástrojů ke správnému nastavení výrobních a odběratelských vztahů mající jednotný cíl, energetickou soběstačnost v území a eliminaci přenosových ztrát. Veletrh nabídne řadu energetických řešení pro městské firmy i malé obce. 


Digitální město

Chytré město plně využívá datově vedené správy města a digitálních nástrojů. Smyslem je podložit svá rozhodnutí daty a umět správně rozhodnout o rozvoji celého města či konkrétní lokality. Hovoří se o tzv. digitálním dvojčeti, tj. digitální verzi města, jehož ulice, sítě, zeleň, budovy atp. mají svůj digitální obraz, který umožňuje simulovat různé scénáře řešení rekonstrukce či nové výstavby. Veletrh seznámí účastníky s nejnovějšími možnostmi digitálních technologií a jejich přínosů k časově i finančně efektivnější správě obce či města.

 

Udržitelná doprava

Moderní informační a odbavovací systémy, věrnostní programy s prvky gamifikace, široká nabídka dopravních prostředků s ekologickým pohonem, to jsou základy moderní městské a meziměstské dopravy. Udržitelná doprava se opírá o big data o pohybu vozidel a dopravní zátěži v území kombinovaná s daty mobilních operátorů, které umožní lépe plánovat dopravní obslužnost, ale i správně rozhodovat o druzích dopravy a vhodných liniových stavbách. Veletrh představí nejnovější hardwarové i softwarové nástroje pro digitální plánování dopravy v území. 

 

Voda

Klimatickou změnu pociťují ve střední Evropě všichni. Efektivní nakládání s pitnou vodou, ekonomika nakládání s dešťovou vodou, čištění odpadních vod a jejich energetické zhodnocení, monitorování čistoty i spotřeby vody a klíčové předpoklady pro zadržení vody v krajině budou hlavními tématy. Spolu s koncepty budou představeny pokročilé digitální technologie pro klimatickou změnu, umožňující efektivně spravovat, digitálně plánovat a cíleně investovat.

 

 

program stage 5—6 June

URBIS 2019 agenda

(7 stages on policy and governance, digital technologies and data,
science and public, construction and urbanism, culture and skills)

MAIN STAGE
URBIS HIGHLIGHTS
Keynotes and panel discussions
English language
capacity 120
expert partner:
SMP/SMR, RUGGEDISED,
Brno City
Municipality
1. Opening:
The mayor of Brno
2. Key notes on:
energy, water, sustainable mobility, digitization and smart districts
3. Panel discussion of H2020 RUGGEDISED project and SMP/ SMR panel discussion on Key findings

 

STAGE 1
URBIS HIGHLIGHTS
Keynotes and panel discussions
English language
capacity 120
expert partner:
SMP/SMR, RUGGEDISED,
Brno City
Municipality
1. Opening:
The mayor of Brno
2. Key notes on:
energy, water, sustainable mobility, digitization and smart districts
3. Panel discussion of H2020 RUGGEDISED project and SMP/ SMR panel discussion on Key findings

 

STAGE 2
WATER
conference
Czech language
capacity 60
expert partner:
CzWA,
The Czech Water Association

1. expert sessions
2. company sessions

 

STAGE 3
ENERGY POLICY
project SMP/SMR
English language
capacity 200
expert partner:
SMP/SMR, Science meets
parliament/Science
meets region
4 panels/ workshops focused on eco-innovation in energy sector

 

STAGE 1
URBIS HIGHLIGHTS
Keynotes and panel discussions
English language
capacity 120
expert partner:
SMP/SMR, RUGGEDISED,
Brno City
Municipality
1. Opening:
The mayor of Brno
2. Key notes on:
energy, water, sustainable mobility, digitization and smart districts
3. Panel discussion of H2020 RUGGEDISED project and SMP/ SMR panel discussion on Key findings

 

MAIN STAGE
URBIS HIGHLIGHTS
Keynotes and panel discussions
English language
capacity 120
expert partner:
SMP/SMR, RUGGEDISED,
Brno City
Municipality
1. Opening:
The mayor of Brno
2. Key notes on:
energy, water, sustainable mobility, digitization and smart districts
3. Panel discussion of H2020 RUGGEDISED project and SMP/ SMR panel discussion on Key findings

 

MAIN STAGE
URBIS HIGHLIGHTS
Keynotes and panel discussions
English language
capacity 120
expert partner:
SMP/SMR, RUGGEDISED,
Brno City
Municipality
1. Opening:
The mayor of Brno
2. Key notes on:
energy, water, sustainable mobility, digitization and smart districts
3. Panel discussion of H2020 RUGGEDISED project and SMP/ SMR panel discussion on Key findings

 

MAIN STAGE
URBIS HIGHLIGHTS
Keynotes and panel discussions
English language
capacity 120
expert partner:
SMP/SMR, RUGGEDISED,
Brno City
Municipality
1. Opening:
The mayor of Brno
2. Key notes on:
energy, water, sustainable mobility, digitization and smart districts
3. Panel discussion of H2020 RUGGEDISED project and SMP/ SMR panel discussion on Key findings

 

MAIN STAGE
URBIS HIGHLIGHTS
Keynotes and panel discussions
English language
capacity 120
expert partner:
SMP/SMR, RUGGEDISED,
Brno City
Municipality
1. Opening:
The mayor of Brno
2. Key notes on:
energy, water, sustainable mobility, digitization and smart districts
3. Panel discussion of H2020 RUGGEDISED project and SMP/ SMR panel discussion on Key findings

 

MAIN STAGE
URBIS HIGHLIGHTS
Keynotes and panel discussions
English language
capacity 120
expert partner:
SMP/SMR, RUGGEDISED,
Brno City
Municipality
1. Opening:
The mayor of Brno
2. Key notes on:
energy, water, sustainable mobility, digitization and smart districts
3. Panel discussion of H2020 RUGGEDISED project and SMP/ SMR panel discussion on Key findings

 

Top