logo
5. a 6. června 2019 | Výstaviště Brno
REGISTRUJTE SE

 

Online prodej spuštěn 

 

 

 

Chystáme pro vás konferenci, která se vám vryje do paměti.
Seznamte se s letošními řečníky, pro které není chytré město sci-fi.


Letošní URBIS Smart City Fair má jasné heslo:

UPGRADE YOUR CITY!

 

Brzy se těšte na další osobnosti. Program odhalujeme postupně.

 

 

Jean-Paul De Baets Jean-Paul De Baets

Jean-Paul De Baets

Jean-Paul De Baets

Programový manažer, Útvar pro interoperabilitu, Generální ředitelství pro informatiku, Evropská komise

Jean-Paul De Baets je programovým manažerem Útvaru pro interoperabilitu Generálního ředitelství pro informatiku Evropské komise. Je odpovědný za platformu Joinup programu ISA², který vyvíjí řešení interoperability pro veřejné správy, společnosti a občany.

Joinup je platforma pro spolupráci odborníků na e-Government na lokální, regionální, národní a evropské úrovni. Nabízí různé služby, které jim pomáhají sdílet jejich zkušenosti a podporují je v hledání, výběru, opětovném použití, rozvoji a implementaci řešení interoperability.

Než začal Jean-Paul pracovat u Útvaru pro interoperabilitu, zabýval se IT Governance jako zástupce vedoucího Útvaru pro strategické plánování a monitoraci Generálního ředitelství pro informatiku.

Předtím, než se přidal k Evropské komisi, byl hlavním architektem na ministerstvu, které bylo pověřeno zahájením, implementací a podporou projektů e-Government pro federální vládu Belgie.

Jean-Paul má magisterský titul z informatiky, který získal na Univerzitě v Namuru v Belgii.

Ondřej Veselý Ondřej Veselý

Ondřej Veselý

Ondřej Veselý

V akademické sféře se věnoval analýze přirozeného jazyka a vývoji systémů pro detekci plagiátů. Několik let pracoval jako Python vývojář a data engineer pro Seznam.cz, nebo v oblasti business inteligence ve společnosti Kiwi.com. Založil firmu FlowerChecker, která v roce 2018 spustila systém na rozpoznávání rostlin Plant.id založený výhradně na strojovém učení. Třetím rokem učí na Masarykove univerzitě a příležitostně pomáhá Evropské komisi s hodnocením etických aspektů R&D projektů.

Volker Schaffler Volker Schaffler

Volker Schaffler

Volker Schaffler

 

Volker Schaffler byl interní konzultant města Vídně, kde pracoval jako manažer Smart City Wien a pomáhal zakládat vídeňskou agenturu pro Smart City, jeho chod a řídící strukturu konceptu Smart City. Byl přítomen řadě městských Smart City projektů na národní i evropské úrovni tematicky zaměřené na energetiku, mobilitu, zdravotnictví nebo informační technologie. V roce 2015 začal pracovat v Austrian Institue of Technology jako expert na Smart Energy pro veřejnou správu a od roku 2017 působí jako hlavní koordinátor národního programu City of Tomorrow a koordinátor Autstian Smart City Network for Cities rakouského ministerstva dopravy, inovací a technologií. Jeho hlavní expertízou je pomoc městům v jejich přerodu k udržitelnému rozvoji se zaměřením na energetiku a klimatickou změnu. Dále se pohybuje v oblasti rozvoji tzv. PED (Plus Energy Districts) a digitalizaci územního plánování.

Jens Bartholmes Jens Bartholmes

Jens Bartholmes

Jens Bartholmes

Jens Barholmes již 6 let pracuje na Generálním ředitelství pro energetiku EK, kde vede tým Smart Cities v rámci Ředitelství pro obnovitelné zdroje, výzkum a inovace a energetickou účinnost. Koordinuje celkový energetický pracovní program GŘ pro energetiku H2020 (1,1 miliardy EUR na léta 2018-20) v rámci společenské výzvy - Bezpečná a účinná energie. Má na starosti výzvy H2020 Smart Cities and Communities a vede celý klastr všech konsorcií těchto tzv. "Lighthousevých projektů" (v současné době 14 projektů, 300 milionů EUR financováných EK). Kromě toho je zodpovědný za strategickou skupinu Strategic Energy Technology (SET) v oblasti pozitivních energetických čtvrtí, jakož i za Evropské inovační partnerství (EIP) v oblasti Action Cluster on Positive Energy Blocks and deep retrofitting. Je součástí týmu GŘ pro energetiku, který připravuje projekt Horizon Europe (nástupce programu Horizon 2020), tj. Cluster 4 (Climate, Energy & Mobility), pro který rozvíjí oblast zaměřenou na inteligentní města.

Je stavební inženýr se zaměřením na energetickou účinnost. Je držitelem doktorátu fyzického matematického modelování environmentálních systémů (Univerzita v Bologni, IT a Harvardské univerzitě v USA) a pracuje v Evropské komisi od roku 2004. Publikoval více než 30 vědeckých článků o pravděpodobnostních prognózách a systémech podpory rozhodování.

Jaroslav Klusák Jaroslav Klusák

Jaroslav Klusák

Jaroslav Klusák

Ukončil doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, na katedře Ekonomiky životního prostředí v roce 2006. Od roku 2011 pracuje jako energetický manažer města Litoměřice. Má praxi v oboru municipální energetiky od roku 2004, publikuje články, podílí se na řešení národních i mezinárodních projektů v oblasti udržitelné energetiky např. projekty ProgRESsHEAT (role OZE v CZT měst), SCORE (rozvoj komunitních OZE), STARDUST (renovace brownfieldů na ekologické a nízkoenergetické čtvrtě), INNOVATE (inovativní formy financování úspor v bytovém sektoru). Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Od roku 2018 vykonává funkci předsedy Sdružení energetických manažerů měst a obcí.

Christoph Gollner

Christoph Gollner

Ing. Martin Tax

Ing. Martin Tax

Metodik programu „Digitální Česko“ působí ve strukturách RVIS v rámci angažmá ve státním podniku NAKIT. Rovněž působí jako konzultant manažerského poradenství a Enterprise Architekt na „volné noze“ (OSVČ). Jako podnikatel je majitelem společností DAIN s.r.o. a Palmovka Business Center s.r.o., v minulosti byl řadu let předsedou představenstva DELTAX Systems a.s. Kariéru začal jako vědecký pracovník Akademie věd (Astronomický ústav a ÚTIA). Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT ve specializaci fyziky plazmatu. Projektům v oblasti digitalizace a eGovernmentu se věnuje od roku 1992.

Zdeněk Zajíček Zdeněk Zajíček

Zdeněk Zajíček

Zdeněk Zajíček

český politik a advokát, v letech 1996 až 1998 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, v letech 2006 až 2013 postupně náměstek ministra vnitra ČR, ministra spravedlnosti ČR a ministra financí ČR, od roku 2018 zastupitel hlavního města Prahy. Je autorem zákona o právu na digitální služby.

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Od r. 1980 až doteraz pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ, od r. 1989 ako docent. Odborne sa venuje spracovaniu obrazu a počítačovému videniu. Okrem toho pôsobil aj v politických funkciách poslanca parlamentu, ministra školstva, starostu mestskej časti a primátora Bratislavy.

Od roku 2015 je predsedom Slovenskej informatickej spoločnosti a je tiež členom Rady vlády pre digitalizáciu verejnej správy. V roku 2019 sa stal predsedom Rady pre smart riešenia a inovácie, ktorá je koordinačnou platformou Smart cities klubu a Slovak Smart city klastra. Tému smart vníma ako príležitosť pre samosprávu s využitím technológií skvalitniť život v meste, prirodzenom mestskom regióne alebo v samosprávnom kraji. Bližšie sa venuje téme smart governance.

Michal Kašpar Michal Kašpar

Michal Kašpar

Michal Kašpar

Místostarosta města Kolín od 2014, odpovědný za školství, kulturu a sport, životní prostředí, finance, fondy a veřejné zakázky. Také spravuje koncept inteligentního města
Vítěz nejchytřejší městské radnice v ČR, 2017, IDC IoT Awards, zkušenost zákazníka: Kolínská chytrá klíčenka (Kolin Smart KeyCard), 2017
Gymnázium (GYMNAZIUM Kolín), učitel zeměpisu a tělesné výchovy, 2007 do současnosti

Vybrané úspěchy:

• Úspěšné získání grantů v celkové částce cca 250 000 000 českých korun (2014 – 2018) – investice do národních památek, dopravní terminál, školní budovy atd.
• Koncept chytrého města Kolin (Kolin Smart KeyCard, chytré parkování, chytrý svoz odpadů, Kolín v mobilní aplikaci)
• Snížení městského dluhu
• Uzavření heren ve městě
• Úspěšné vyjednávání s novými zahraničními a českými investory o stavebních společnostech v průmyslové zóně Kolín-Ovcary
• Vedoucí představenstva v nemocnici Kolín (2016-2017)
• Člen dozorčí rady v nemocnici Kolín (2017 do současnosti)

Miriam Letašiová Miriam Letašiová

Miriam Letašiová

Miriam Letašiová

generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky gestoruje agendu inteligentného priemyslu, lepšej regulácie a opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Taktiež zastrešuje agendu inteligentných miest a je presvedčená, že lepší život v našich mestách dosiahneme práve vďaka zmene myslenia a spoločnému dialógu. Zároveň vedie pracovnú skupinu Rady vlády pre podporu exportu a investícií, kde podporuje rozmach proexportnej politiky Slovenska. V tejto oblasti získala skúsenosti už v rokoch 2012 - 2016, kedy pracovala ako vrchná riaditeľka v EXIMBANKA SR. Súčasne popri tom je prezidentkou neziskovej organizácie Srdce Slovenska, kde prepája všetky tri sektory našej spoločnosti a venuje sa aktuálnym otázkam týkajúcich sa podnikateľského a spoločenského prostredia na Slovensku, ako aj zosúladenia rodinného a pracovného života.

Ing. Tomáš Vanický

Ing. Tomáš Vanický

vystudoval ČVUT v Praze, fakultu stavební, obor stavební fyzika. Kariéru začal v konzultační společnosti ENVIROS. V roce 2007 se podílel na zpracování Národního akčního plánu pro oblast obytných budov. V roce 2008 založil firmu E-KONCEPT a od roku 2011 se věnoval obnově budov v památkových zónách s cílem zlepšení jejich vnitřního prostředí a snížení potřeby energie. V současné době je ředitelem Centra pasivního domu (CPD).

Tomáš Vácha

Tomáš Vácha

výzkumný pracovník univerzitního centra pro energeticky úsporné budovy ČVUT v Praze (UCEEB). Vede výzkumnou jednotku "participativní plánování a design" zabývající se návrhem s ohledem na člověka a zapojením zainteresovaných stran do inovačních projektů.
V jeho zájmu jsou zahrnuty sociální inovace v chytrých městech, lokální energetika a vlastnictví, a sociální aspekty udržitelných budov.
Zaměřuje se na lidské interakce s vybudovaným prostředím, angažovanost zainteresovaných stran a rozhodovací procesy v konceptu chytrých měst a udržitelných budovách.
Má magisterský diplom z psychologie z Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době studuje doktorský program Urbanismus a urbanistické plánování na fakultě architektury ČVUT v Praze.

Vít Skála Vít Skála

Vít Skála

Vít Skála

Předseda představenstva Coworkingového družstva Spolu

Vít Skála se již přes 20 let zabývá tvorbou komunit a využitím informačních technologií pro rozvoj venkova na teoretické i praktické rovině. Stál u zrodu GIS obce Senožaty (spuštěno již v roce 2002!), obhájil rigorózní a disertační práce na téma využití sociálního kapitálu pro rozvoj venkova, od roku 2016 provozuje vlastní sociální podnik PTL, s.r.o. se zaměřením na on-line marketing. Působí ve vedení neziskových organizací zabývajících se sociální a zdravotní prací (Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly), regionálním rozvojem (MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka), vědeckotechnickou činností (Český svaz vědeckotechnických společností) nebo celospolečenskými hodnotami (Česká identita).
Je regionálním konzultantem MPSV pro oblast sociálního podnikání, autorem e-learningových kurzů, do kterých jsou zapojeny tisíce osob z více jak 100 zemí, lektorem a metodikem pro strategické plánování ve veřejném sektoru. Působil jako poradce europoslankyně Michaely Šojdrové.
Celý profesní život se snaží dokázat, že informační technologie snižují propast mezi venkovem a městy a posledních 10 let vidí velký potenciál v aktivním využívání sociálního kapitálu. Podpora a propojování aktivních jedinců přináší regionům rozvoj infrastruktury a služeb, finanční úspory a vyšší sepjetí obyvatel s místem, kde žijí. Na praktickou demonstraci těchto činností a dopadů se zaměřuje Coworkingové družstvo Spolu.

Top