logo
2.- 4. 9. 2020 | Výstaviště Brno

Pro koho je URBIS SMART CITY FAIR?

 

Představte vaše technologie, vize a řešení těm, kteří budou rozhodovat o jejich zapojení do života lidí. Ať jste nadnárodní společnost nebo lokální vizionářská firma, na veletrhu nejlépe ukážete své produkty těm, kteří o ně skutečně mají zájem.

Načerpejte inspiraci jak budovat moderní město, obec, nebo jimi vlastněné či řízené organizace. Představte své projekty a získejte pro ně partnery. Na veletrhu URBIS potkáte lidi, kteří mají skvělé nápady a pomohou vám je uvést v život. Vybírejte z široké nabídky konkrétních řešení, díky kterým bude vaše město či obec příjemnějším místem k životu.

Máte skvělý nápad, jak zlepšit život ve městech? Chcete jej ukázat potenciálním zákazníkům nebo investorům? Nebo hledáte inspiraci a prostor pro sdílení nápadů s dalšími kreativními lidmi? Brno je město s výjimečným inovativním potenciálem, který se protíná na veletrhu URBIS.

Právě vy jste uživateli chytrých rešení, které koncept Smart city prináší. Jak bude vypadat náš život v budoucnosti? Jak se chytré technologie promítnou do měst, městeček nebo vesnic, ve kterých žijete? Přijďte se podívat.

Představte své projekty či nápady lidem, kteří je mohou převést v realitu. Načerpejte inspiraci a potkejte se s odborníky na téma Smart City. Ti dorazí z různých koutů světa.

VYSTAVOVATELÉ

Představte vaše technologie, vize a řešení těm, kteří budou rozhodovat o jejich zapojení do života lidí. Ať jste nadnárodní společnost nebo lokální firma, na veletrhu nejlépe ukážete své produkty těm, kteří o ně skutečně mají zájem.

 

visitors

10 VEŘEJNÁ SPRÁVA

10. 1 Veřejná správa a občan (G2C)
10. 2 Veřejná správa a podnikatel /G2B)
10. 3 Integrované systémy veřejné správy

11 EKONOMIKA – INTERAKCE MEZI  EKONOMIKOU A SMART CITY

11. 1 Transformace business (podnikatelských) ekosystémů, inovační trendy
11. 2 Kruhová (cirkulární) ekonomika

12 DOPRAVA A MOBILITA

12. 1 Dopravní infrastruktura a systémy
dopravy
12. 2 Inteligentní mobilita
12. 2 Dopravní informační systémy pro pasažéry
12. 2 Systémy a služby pro prodej a administraci jízdenek
12. 2 Výstavba, řešení a služby pro zastávková místa
12. 2 Bezpečnost, monitoring a kontrola dopravy
12. 2 Organizace parkování, inteligentní
parkovací místa, monitoring a řízení
parkovišť
12. 2 Management jízdného, Smart Cards,
Víceúčelové cestovní průkazy a karty
12. 2 Informační systémy a software pro
městkou a regionální dopravu
12. 2 Inteligentní dopravní systémy
12. 2 Dopravní prostředky pro místní
a regionální veřejnou dopravu

13 VZDĚLÁVÁNÍ, SDÍLENÍ A KOMUNIKACE
PRINCIPŮ SMART CITY

13. 1 Procesy vzdělávání, výměny informací a komunikace v prostoru Smart City
13. 2 Občanská společnost a Smart City

14 ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL

14. 1 Zdravotní a sociální péče (e-Health)
14. 2 Podpora zdravého životního stylu
(projekty typu “Zdravé město”)

15 BEZPEČNÉ A ODOLNÉ MĚSTO

15. 1 Bezpečné město pro život, práci
a podnikání
15. 2 Řešení přírodních nebo
antropogenních krizových situací

16 URBANISMUS A PLÁNOVÁNÍ SMART CITY

16. 1 Strategický rozvoj funkčních a vyváže-
ných sídel v rámci konceptů Smart City
16. 2 Inovativní městské plánování

17 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

18 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

18.1 Sběr a přeprava odpadů
18.2 Nakládací a manipulační zařízení pro sběr a přepravu odpadů
18.3 Zařízení pro nakládání s odpady jiné
18.4 Stroje a zařízení pro úpravu odpadů
18.5 Třídírny druhotných surovin a odpadů
18.6 Získávání surovin z odpadů, recyklace
18.7 Kompostovací zařízení
18.8 Zařízení pro fermentaci bioodpadu
18.9 Skládkování odpadu a služby s tím spojené
18.10 Monitorovací systémy sběru a ukládání odpadů
18.11 Poradenská činnost při nakládání s odpady
18.12 Služby v oblasti odpadového hospodářství

19 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

20 CHYTRÉ BUDOVY

20. 1 Chytré (inteligentní) budovy –
optimalizace, principy rozvoje,
dlouhodobé trendy
20. 2 Prostředí, prostředky a projekty
podporující chytré bydlení

21 ICT, OPEN DATA

21. 1 Informační a komunikační technologie (ICT)
21. 2 Open data pro Smart City
21. 3 IoT – internet věcí vstupující do  konceptu/modelů Smart City”

22 ENERGIE

22. 1 Energetika a technická infrastruktura
22. 2 Energetický management/inteligentní energetické hospodářství pro Smart City

23 KOMUNÁLNÍ TECHNIKA A TECHNOLOGIE

23.1 Stroje a zařízení pro úpravu a ošetřování městské zeleně
23.2 Stroje a zařízení na zavlažování  městké zeleně
23.3 Dopravní vozíky a přívěsná zařízení
23.4 Multikáry, kinetické nástavby a mechaniky pro multikáry
23.5 Mininakladače do 4,5 tun
23.6 Stroje a zařízení pro letní úklid vozovek a městských komunikací
23.7 Stroje a zařízení pro zimní úklid vozovek a městských komunikací
23.8 Odklízeče sněhu
23.9 Sypače inertních a chemických materiálů
23.10 Minitraktory a vybavení minitraktorů
23.11 Žací stroje řízené
23.12 Žací stroje autonomní

24 SMART CITY MODEL: STANDARDY, METODIKY,  PLATFORMY, CESTOVNÍ MAPY

24. 1 Standardy pro Českou republiku (národní úroveň)
24. 2 Globální modely Smart City, platformy, metodiky, indexy
24. 3 Udržitelné a proveditelné koncepty a projekty měst, regionů (Cestovní mapy Smart City)

25 NÁSTROJE PRO PODPORU SC PROJEKTŮ

25. 1 Horizon 2020: Smart Cities and  Communities: EU + ČR v období 2014–2020
25. 2 Finanční sektor, jeho služby pro koncepty a projekty Smart City
25. 3 Partnerství veřejného a soukromého  sektoru (PPP)
25. 4 Expertní poradenské činnosti pro
veřejnou správu

26 MĚSTSKÝ A PARKOVÝ MOBILIÁŘ

26.1 Řešení pro autobusové zastávky a jejich příslušenství
26.2 Produkty a služby k zvýšení bezpečnosti provozu
26.3 Městské a parkové příslušenství
26.5 Standardizované stojany na kola
26.6 Parkovací zábrany
26.7 Informační vitríny

Dáváme tvar Vašim myšlenkám

Společnost Veletrhy Brno nabízí vystavovatelům a klientům prostřednictvím úseku Realizace expozic a servisu výstavbu expozic včetně komplexního výstavářského servisu, který je spojen s účastí firem na veletrzích a výstavách v České republice i v zahraničí. Zhotovíme Vám bezplatně návrh expozice včetně nabídkové ceny. Dokážeme navrhnout a zrealizovat i interiér Vaší prodejny či vzorkovny.

Typové expozice

Konfigurátor

INDIVIDUÁLNÍ BALÍČEK
Simulace smart city

MedaileZLATÝ URBIS

Zlatá medaile URBIS si nese téměř šedesátiletou tradici a je spojena s výběrem toho nejlepšího co veletrh chytrých měst nabízí. Cenu uděluje odborná porota, jejímiž členy jsou i mezinárodní odborníci. Toto prestižní ocenění je jedním z argumentů, jenž přesvědčí zákazníky o kvalitě a funkčnosti daného SMART řešení.

Letos se porota zaměří především na jednotlivé kategorie představených produktů,
inovativních řešení a SMARTizací městských samospráv.

OCENĚNÉ PRODUKTY 2019

Inovativní kontejner na oděvy TUČŇÁK

TextilEco, a. s.

Inovativní kontejner TUČŇÁK představuje sběrný kontejner, do něhož lidé vkládají nepotřebné oděvy, boty a hračky.

AnyRoute – plánovač tras

Umotional , s. r. o.

Produkt AnyRoute je plánovač tras nové generace pro veřejnou dopravu a mobilitu.

Řídící informační systém RISII

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Třetího medailistu vybral tým partnera soutěže VDT Technology. Zlatou medaili URBIS 2019 udělil Dopravnímu podniku města Brna za řídicí informační systém RISII od dodavatele Herman systems, s.r.o.

 

 

Více informací

MedaileURBISpeakers AWARD

Je NOVINKOU letošního roku! Návštěvníci sami vyberou a ocení nejpřínosnější výkony zúčastněných řečníků. Nejzajímavější informace nebo zkušenosti či inovativní přístupy v oboru SMART CITIES budou odměněny tímto jedinečným certifikátem kvality.

 

 

 

 

Pozvánka (PDF 2,2 MB)

 

Provozní doba pro návštěvníky

2. - 3. 9. 2020 8:00 – 18:00 hod.
Kde: Brno – Výstaviště, Pavilon E
4. 9. 2020 9:00 - 12.00 hod.
Kde: Prohlídky konkrétních SMART řešení mimo areál BVV

Vstupní místa:

  • Hlavní vstup (vstup 1) – zastávka MHD „Výstaviště – hlavní vstup“
    (tramvaj č. 1, bus č. 52, trolejbusy 25, 26 a 37)
  • Pavilon E (vstup E) – zastávka MHD „Velodrom“, zastávka na znamení
    (bus č. 84, 44)

Info o MHD v Brně: www. dpmb.cz

Návštěvní řád

 


Plánek veletrhu


 

1. den
JAK + VÝZVY

Co očekávat:
Inspirace, spolupráce, změny a výzvy, ponaučení, jak realizovat


2. den
CO + PŘÍNOSY

Co očekávat:
Co mohou očekávat samosprávy, zapojení veřejnosti, přínosy


3. den
MÍSTNÍ INSPIRACE

Program posledního dne je mimo areál brněnských Veletrhů.
Teno den je praktickou inspirací v realizovaných řešeních města Brna
a jeho organizací nebo exkurze v privátních společnostech na jižní Moravě.

 

 

 Kde a Kdo: 

PODROBNOSTI

 

Nejpohodlnější způsob registrace vstupenky nebo nákupu vstupenky je k dispozici zde: etickets.bvv.cz - zajistěte si vstup z pohodlí Vašeho domova. 

Prodej vstupenek

Typ vstupenky Cena
Dvoudenní vstupné Student 250 Kč
Dvoudenní vstupné EXPO ticket 500 Kč
Dvoudenní vstupné WORKSHOP ticket 2 000 Kč
Dvoudenní vstupné VIP ticket 5 000 Kč
  • Ceny jsou uvedeny vč. DPH
  • Vstupenka na veletrh neplatí jako jízdenka na MHD!

 


 

Parkovné

EXPOPARKING (na celou dobu konání akce včetně montáže a demontáže)

Expoparking je prakticky součástí městského silničního okruhu I. třídy na spojnici Pisárky – vodárna, výjezd z Pisáreckého tunelu, kterým vede hlavní příjezdová komunikace z dálnice D1 Praha - Brno a Mendlovo náměstí, v blízkosti 4. brány BVV, pavilonu E (kde je umístěn Business Center a Press Center), hotelu Holiday Inn a benzinové stanice AGIP.

Nehlídané, předplacené 1 200 Kč/akce + 21 % DPH
Nehlídané, jednorázové 20  Kč/hod vč. DPH

 


UPOZORNĚNÍ NA NOVÝ ZPŮSOB ÚHRADY PARKOVÁNÍ

Poplatek za parkování v areálu Veletrhy Brno , a.s. uhraďte v parkovacích automatech umístěných na parkovacích plochách.


Průvodce parkováním po Brně

Pro všechny návštěvníky brněnského výstaviště jsme ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi vytvořili přehlednou stránku s mapou, cenami a obsazeností parkovacích domů v Brně. Naleznete ji zde - Parkování po Brně.

 

ŘEKLI O NÁS

Markéta Vaňková

primátorka města Brna

URBIS Smart City Fair je trošku jiný než ostatní veletrhy, protože je hodně interaktivní. Ve dvou dnech probíhá mnoho přednášek, workshopů a setkání, která ukazují nové možnosti, technologie a trendy ve Smart City.

číst dále

Veletrh také umožňuje seznámit se s již fungujícími řešeními a opatřeními, která návštěvníci mohou promítnout do měst, ve kterých žijí.

Jiří Kuliš

generální ředitel, Veletrhy Brno

Veletrh je setkáním smart people, kteří přinášejí smart solution, takže doufám, že i naše města budou chytřejší. Těší mne, že se veletrh rozrostl, i když zatím je dominantní částí odborná konference, a děkuji za jeho podporu statutárnímu městu Brno.

Sabith Gatea Khisaf

hlavní inženýr Hyperloop Transportation Technologies

Veletrh je velmi dobře organizovaný a účastní se jej řada společností. Opravdu mě překvapilo a potěšilo, kolik lidí se tu setkává a o jak kvalitně organizovanou jde událost. Spolupracujeme s vedením města Brna a jsme hrdí, že můžeme být součástí tohoto veletrhu.

Mark van Stiphout

Generální ředitelství pro energetiku Evropské komise, Belgie

Je pro mě velkým potěšením být v krásném Brně a na tomto skvělém veletrhu. Je příjemné vidět, jak se ve střední Evropě rozvíjejí projekty Smart City a přenášejí do praxe.

číst dále

Brno hraje v komunitě Smart Cities velmi důležitou roli, protože ukazuje, co je skutečně možné v oblasti využití obnovitelných zdrojů. Blahopřeji Brnu k organizaci veletrhu. Takových setkání není nikdy dost, protože je potřeba ukazovat dosažený pokrok. Pokračujte v tomto snažení.

Robert Rosí

obchodní zástupce pro ČR, OMS, partner platformy CitySys

Brno je střed republiky a BVV je ideálním prostředím pro takovou výstavu. Když srovnám akci s minulým ročníkem, hodně se to pohnulo dopředu, i návštěvnost předčila očekávání, kdy první den byl silnější.

číst dále

Naše firma byla součástí platformy CitySys, která umožňuje obcím spravovat v jednom programu jednotlivé funkce jako je osvětlení, parkovací systém, monitorování dopravy a odpadové hospodářství.

Ondřej Pospíšil

prodej velkoodběratelům, ŠKODA AUTO Česká republika

Značka ŠKODA se veletrhu URBIS účastnila vůbec poprvé, naším hlavním cílem bylo představit zajímavé projekty a řešení, které by mohly oslovit zejména představitele místní správy a samosprávy v čele s městy a obcemi.

číst dále

Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o vozy s alternativními pohony, zejména elektromobily, a blížícímu se startu výroby prvního sériově vyráběného elektrického vozu ŠKODA jsme exkluzivně pro účastníky veletrhu URBIS připravili možnost testovacích jízd předsériových prototypů CITIGO E-PILOT s ryze elektrickým pohonem. Za dva dny jsme realizovali více než 150 testovacích jízd. Zároveň jsme ve spolupráci se ŠKODA AUTO DigiLab představili návštěvníkům sociálně zaměřenou službu mobility CareDriver a peer-to-peer carsharingovou platformu pod názvem HoppyGo. Tyto služby mohou být pro města a obce zajímavým doplňkem v nabídce mobility pro jejich spoluobčany. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu, počtu realizovaných testovacích jízd a solidní návštěvnosti bychom se podobných akcí rádi zúčastnili i v budoucnu.

Miloš Gendiar

manažer marketingu, společnost 2J Antennas, Slovensko

Je to veletrh hlavně pro města a regiony, přesto nás příjemně překvapil. Získali jsme tu více kontaktů, než jsme očekávali. Protože všechny smart technologie využívají ke komunikaci wireless sítě, jejich dodavatelé si nás tu našli.

číst dále

Jsme zvyklí vystavovat na velkých světových výstavách a toto je malý veletrh, ale zkusili jsme a jsme spokojeni. Vidím tuto akci jako perspektivní.

Tomáš Zika

obchodní zástupce, CleverFarm

V naší expozici Clever Maps jsme se soustředili na dvě služby - na analýzu dat a na zpracování dat ze senzorů, která lze využít ve městech, při správě zeleně, v zemědělství atd.

číst dále

Během druhého dne nás navštívily dvě desítky lidí, kdy většina šla na jistotu s konkrétními dotazy. Koncepce veletrhu se mi líbí, za úvahu do budoucna stojí organizace přednášek.

Jakub Rybář

vedoucí oddělení spolupráce a rozvoje, Magistrát města Brna

Veletrh s konferencí SMART CITY FAIR je úspěšný. I když Brno není výborně dopravně dostupné, tak sem přijelo dost zajímavých zahraničních hostů.

číst dále

Nejen samotný veletrh, ale i město se jim líbí, takže je velmi pravděpodobné, že přijedou znovu, a pro město to má i další rozměr, že se z URBISU SMART CITY FAIR může stát platforma pro výměnu zkušeností mezi městy. Myslím, že dnešní doba není o tom, jakou zvolit technologii, ale co je skutečně problémem, jak ho vyřešit a umět se poradit s někým, kdo si celým procesem prošel. Takže je to možnost pro města, aby se od sebe vzájemně učila. Pokud výhodná poloha města v centru Evropy bude znamenat pravidelnost těchto setkání, tak z toho může vyrůst opravdu významná akce.

Miriam Letašiová

generální ředitelka sekce podnikatelského prostředí a inovací, Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky

Pevně věřím, že smart cities je téma, které propojuje lidi a vede k jejich spolupráci nejen v rámci Slovenska, Česka a zemí V4, ale celého světa a přispívá ke zlepšení kvality života všech občanů.

číst dále

Od minulých ročníků vnímám posun projektu URBIS SMART CITY FAIR například mezi oceněnými firmami, kdy už nemluvíme jen o demonstračních projektech či akcelerátorech, ale kdy firmy opravdu vytvářejí konkrétní smart řešení. Také ze strany státu je vidět, že jsme se posunuli od koncepcí a strategických materiálů do úrovně konkrétních řešení formou finančních mechanismů nebo akčních plánů.

Michal Jakob

zakladatel a ředitel společnosti Unimotional

Líbí se mi tu. Pokud počítám i nultý ročník, jsem na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR potřetí, takže vidím, jak se postupně posouvá, zvětšuje se a jsou tu čím dál zajímavější exponáty.

číst dále

Druhý den budu mít více času, abych si stánky prohlédl zblízka. Jsme také rádi, že jsme získali ocenění za náš exponát AnyRoute, inovativní plánovač cest pro veřejnou dopravu.

Michaela Náplavová

marketingové oddělení, Textil Echo a.s., Boskovice

Potěšilo nás, že náš inovativní kontejner na oděvy zaujal návštěvníky veletrhu a získali jsme za něj Zlatou medaili. Jsme rádi, že naše práce má smysl, zaznamenali jsme zájem o naše prototypy a máme i poptávky.

číst dále

 Přijeli jsme sem jako tým, takže jsme měli možnost projít si veletrh a podívat se, co tady je. Objevili jsme opravdu zajímavé projekty a hodně zajímavé firmy, takže z tohoto hlediska jsme spokojení a mohu už teď říct, že určitě zde navážeme spolupráce.

Jan Seitl

provozní ředitel, Dopravní podnik města Brna

Na veletrhu je vidět, jak se posouvá, stejně jako smart témata a oblast moderního IT, které se velmi rychle vyvíjejí. Takže je jenom dobře, že se pořádají takové akce jako URBIS SMART CITY FAIR a mají podporu ze strany Veletrhů, města a obcí.

číst dále

 Určitě bych vyzdvihl, že naše Brno klade na smart problematiku velký důraz. Náš podnik se zapojuje do mnoha „chytrých“ projektů, zdaleka ne všechny tady představujeme. Téma smart cities je součástí našich životů a to je jenom dobře.

Wolf Dieter Prix

panelista URBIS Highlights, Rakousko

Jsem architekt, a proto chci tady v Brně hovořit o architektuře a městech budoucnosti. Porovnávám architekturu a plánování měst s ledovcem, u kterého je vždycky viditelná jen část nad hladinou.

číst dále

 Ale vše, co je důležitou součástí plánování výstavby měst, jako například politika, energetika, řešení dopravy atd., je neviditelné. Osobně bych vyměnil název „smart cities“ za „inteligentní města“. Chytrý může být politik, vědec, architekt, investor, uživatel, prostě všichni, kteří vytvářejí inteligentní prostředí.

Richard Stallman

panelista v sekci Digitální město, CEO Free Software Foundation, USA

Na konferenci do Brna jsem přijel s cílem propagovat respekt vůči lidskému soukromí, vysvětlit, jaký je rozdíl mezi svobodným a nesvobodným softwarem a upozornit na omezení svobody, které přichází právě s využíváním zlomyslného softwaru.

číst dále

 Firmy a instituce dnes používají systémy, které on-line sbírají informace o tom, kdo kam chodí nebo jezdí, s kým se setkává, o čem se baví atd., a to považuji za nepřípustné. Zvlášť stát by měl řešit svoje počítačové aktivity s využitím svobodných softwarů, aby si zachoval svoji suverenitu v oblasti počítačových technologií. Zabezpečení by mělo být všesměrné, tedy i vůči tomu, kdo provozuje software.

Aktuality

O chytrá řešení je zájem i v době koronavirové krize

4.9.2020

Třetí ročník konference URBIS SMART CITY FAIR se zaměřil na praktická řešení pro města. Poradil i s tím, jak se dají inovace využít v době pokoronavirové. Zaměření zejména na odbornou část se osvědčilo, protože 2. a 3. září prošlo pavilonem E 600 návštěvníků. Dalších 300 se připojilo on-line.

V roce 2021 se v Brně představí C-ITS pro Evropu

15.9.2020

Digitalizace zasahuje prakticky všechny obory lidské činnosti a dopravu ve městech si bez digitálních technologií už nelze představit. Město Brno je prostřednictvím Brněnských komunikací zapojeno do projektu C-ROADS, který se zabývá harmonizací kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS) v rámci Evropské unie.

Evropská města nesmějí promarnit mimořádnou příležitost k investicím s podporou EU

15.9.2020

Výroční zasedání evropské platformy pro chytrá města a komunity EIP-SCC ocenilo aktivity řady měst ze střední a východní Evropy. Současně apelovalo na urychlenou přípravu kvalitních projektů k využití prostředků, které jsou k dispozici na podporu dekarbonizace, digitalizace i opětovného nastartování ekonomiky po pandemii koronaviru.

Chytré město – chytrý občan

14.9.2020

V rámci konference URBIS SMART CITY FAIR proběhlo mimořádné diskusní setkání zástupců samosprávy a poskytovatelů chytrých řešení pro komunální sféru. Smyslem bylo sdílení dobré praxe i konkrétních námětů do budoucna. Diskusi u kulatého stolu uspořádala společnost Magnus Regio.

Na výstavišti bylo podepsáno memorandum o podpoře cirkulárního zadávání zakázek

3.9.2020

Na konferenci Odpad zdrojem, která se uskutečnila v rámci URBIS SMART CITY FAIR, bylo podepsáno první české Green Deal memorandum. Jeho cílem je po holandském vzoru propojit klíčové aktéry a v ročním pilotním projektu vyzkoušet metody aplikace principů cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek. Detaily v rozhovoru vysvětlila ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňa Jonášová, které zároveň shrnula i výsledky konference Odpad zdrojem.

Vítězem soutěže o Zlaté medaile URBIS se stal Dopravní podnik města Brna

3.9.2020

Dopravní podnik města Brna se na URBIS SMART CITY FAIR prezentuje pravidelně. Úspěchy slaví i v soutěži o nejlepší exponáty a projekty. V letošním roce získal Zlatou medaili URBIS za Elektronické odbavování cestujících prostřednictvím bezkontaktních platebních karet ve vozidlech DPMB.

SENSORITY získalo Zlatou medaili URBIS za značení LocSense Pole

3.9.2020

Druhé místo v soutěži Zlatá medaile URBIS 2020 si odnesla společnost SENSORITY se svým systémem LocSense Pole. „Druhé místo je skoro jako první, jsme příjemně překvapení. Chválím metodiku zpracování formuláře, bylo to pěkně a srozumitelně nastavené,“ sdělil Václav Kožený.

Zlatou medaili URBIS si odnáší i e-Point communications

3.9.2020

Společnost e-Point communications obsadila třetí místo v soutěži o Zlaté medaile URBIS s řešením WRISTBAND dispenser WBD800.

Cirkulární veřejné zakázky nejsou žádná věda

3.9.2020

Podle expertů nic nebrání zadávat zakázky ve veřejné sféře chytřeji, tj. nesoutěžit jen nejnižší cenu, ale zohlednit i kvalitu a ekologická kritéria. Jedinou překážkou je myšlení lidí a pohodlné setrvávání v zavedené praxi.

URBIS FAIR BUDOUCNOST: Odborníci diskutovali na téma chytré obce, chytrá města, chytré regiony a jejich budoucnost

3.9.2020

Čtvrteční doprovodný program konference URBIS SMART CITY FAIR zahájila panelová diskuze zástupců českých a slovenských krajů ve spolupráci s ČTK. Tři debaty odborníků na téma chytré obce, chytrá města a chytré regiony. Co udělat, čemu se vyhnout a co by pomohlo malým i větším územním celkům v oblasti smart? Jaké nové technologie pomůžou, jaké jsou příklady už hotových chytrých řešení a co je možné čekat od budoucnosti?

URBIS Fair řízení

3.9.2020

Poslední blok URBIS Fair řízení se nesl v duchu nakládání s financemi a jak je správně využít pro zlepšení životní úrovně občanů ve městech a obcích. Hlavním problém vidí většina řečníků v celkové nejistotě nyní v době kovidové, dále v získávání relevantních dat potřebných k vypracování projektu a ve složitém přesvědčování politického vedení na všech úrovních.

Studenti představili vítězné návrhy na proměnu svého města

3.9.2020

Na konferenci URBIS SMART CITY FAIR byli vyhlášeni vítězové 9. ročníku mezinárodní studentské soutěže MUNISS. Soutěží zde týmy studentů zastupujících různé fakulty i vysoké školy, které společně řeší komplexní mezioborové téma zadané městem. Vítězný brněnský tým v projektu „Refield – nová šance pro brownfieldy“ navrhl nové využití tří zanedbaných oblastí města.

Ohlédnutí za prvním konferenčním dnem

3.9.2020

Odborníci se znovu sjeli na brněnské výstaviště, aby diskutovali o chytrých řešeních pro města a obce a vyměňovali si zkušenosti. Někteří zahraniční hosté bohužel nemohli dorazit osobně, ale zúčastnili se na dálku. Přinášíme výběr ze zajímavých akcí, které se ve středu 2. září odehrály na pódiích, v konferenčních sálech a samozřejmě i na mnoha online připojených počítačích.

Digitalizace je důležitou součástí rozvoje měst a obcí. Úřad v mobilu či hodinkách již nebude pouhým snem

3.9.2020

Využití chytrých technologií dokáže usnadnit život občanům i úředníkům měst a obcí. Digitalizace procesů přináší výrazně vyšší efektivitu a s tím související dlouhodobé uspoření nákladů. O tom, že se do digitalizace vyplatí investovat, se přesvědčili účastníci druhé části konference URBIS SMART CITY FAIR zaměřující se na aplikaci digitálních řešení v praxi.

Trendy v ochraně životního prostředí a cirkulární ekonomice pro další desetiletí

3.9.2020

Jeden ze středečních odpoledních bloků konference Odpad zdrojem se věnoval trendům, které můžeme v environmentální oblasti očekávat v dalších desetiletích. Jejich společným jmenovatelem je Green Deal – v současné době politický závazek, který se bude postupně přetavovat do legislativy. Mimochodem podle průzkumů Češi tuto Zelenou dohodu vítají a jsou ochotni se podílet na její realizaci.

K naplnění cílů Green Deal výrazně pomohou chytrá města

3.9.2020

Zelená dohoda (Green Deal) je růstová strategie pro Evropu, která má změnit evropskou ekonomiku. Mezi hlavní cíle patří maximální snížení emisí skleníkových plynů a lepší využívání zdrojů. Zásadní úlohu v tomto procesu budou hrát města.

Učíme auta mluvit. Bloku přednášek z oblasti služeb dominovala mobilita a energetická udržitelnost

3.9.2020

Jak naučit auta komunikovat? I to si mohli návštěvníci konference URBIS SMART CITY FAIR poslechnout v bloku přednášek s podtitulem „Co si představit pod dopravní a energetickou udržitelností“. V první části bloku se účastníci panelu věnovali dopravě, mobilitě a dopravní infrastruktuře ve vztahu k novým technologiím a chytrým řešením.

Chytrá obec staví chytře: Židlochovice chystají udržitelnou čtvrť

2.9.2020

Smart city není jen pro velká města. Jihomoravské Židlochovice na konferenci URBIS SMART CITY FAIR představily projekt Chytré Líchy, který má být modelovým příkladem chytré a udržitelné výstavby. O workshop byl mimořádný zájem.

Odpad zdrojem: o pátý ročník konference je velký zájem

2.9.2020

V pavilonu E začalo dvoudenní jednání o zavádění principů cirkulární ekonomiky do komunální praxe. Vedle efektivního nakládání s odpady a prezentace příkladů dobré praxe se letošní program zaměřuje na zadávání veřejných zakázek. Nechybí ani praktické tipy – věděli jste, že si města mohou objednat cirkulární sken?

Inteligentní město – smart city versus program URBact

2.9.2020

Co je smart city? O konceptu smart city, jaké jsou role měst a obcí v rámci smart city a příklady z praxe – Ostrava a URBact (program pro rozvoj měst) – FajnOVÁ Ostrava a další...

Úvodní poselství konference: Evropa potřebuje chytrá města a bude do nich investovat

2.9.2020

Odbornou konferenci URBIS SMART CITY FAIR 2020 zahájila zdravice eurokomisařky pro energetiku Kadri Simson a výroční zasedání evropské platformy EIP-SCC. Většina řečníků se účastnila online, ale vzdálený přístup nijak nebránil přenosu myšlenek a zajímavým diskusím.

Konference URBIS SMART CITY FAIR začíná. Návštěvníky čekají dva dny přednášek a inspirace

2.9.2020

Středeční devátá hodina ranní znamená začátek třetího ročníku konference URBIS SMART CITY FAIR. Ta se letos koná 2. a 3. září v pavilonu E na brněnském výstavišti.

URBIS SPEAKERS AWARD ocení nejlepšího řečníka

31.8.2020

Kromě tradičních Zlatých medailí URBIS pro nejlepší exponáty letos oceníme i skvělé řečníky. Návštěvníci vyberou inspirativní mluvčí, kterým udělí URBIS SPEAKERS AWARD.

URBIS SMART CITY FAIR nabídne chytrá řešení od expertů z celé Evropy

31.8.2020

Dva dny plné zajímavých přednášek, workshopů i chytrých produktů a jeden den s více než desítkou exkurzí do inspirativních brněnských společností. Taková je nabídka letošní konference URBIS SMART CITY FAIR, která se uskuteční od 2. do 4. září.

Brněnské komunikace testovaly kooperativní dopravní systémy

28.8.2020

Unikátní evropský projekt C-ROADS, jehož cílem je vytvořit mezi evropskými státy funkční systém pro přeshraniční využití služeb kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS) a připravit prostředí pro nástup kooperativních a v budoucnosti i automatizovaných vozidel, letos končí. Cílem jeho české části je nasazení a ověření nové C-ITS technologie na silniční síti.

Na veletrhu URBIS se uskuteční Chytrý workshop. Bude prezentovat cíle pro unikátní udržitelnou čtvrť Chytré Líchy

27.8.2020

Ve středu 2. září se v konferenčním sálu S2 pavilonu E brněnského výstaviště uskuteční Chytrý workshop. Zúčastní se ho jádro expertního týmu, který stojí za projektem udržitelné čtvrti Chytré Líchy, která vyroste v jihomoravských Židlochovicích. Akce se bude konat v rámci veletrhu URBIS SMART CITY FAIR, který na výstavišti proběhne od 2. do 4. září.

Skenujte QR kódy a uložte si produkty do mobilu

26.8.2020

Smart konference si žádá chytrá řešení. Proto představujeme letošní novinku – skenování QR kódu u vybraných produktů.

Chytrá řešení pro komunikaci s občany představí e-Point communications

26.8.2020

Základem řešení společnosti e-Point communications, s.r.o. je chytrý a veskrze moderní způsob komunikace s občany. Hlavní doménou je komplexní řešení s vysokou přidanou hodnotou v oblasti samoobslužných technologií pro města a obce.

Návštěva konference URBIS SMART CITY FAIR je bezpečná

20.8.2020

Záleží nám na tom, abyste se na konferenci URBIS SMART CITY FAIR cítili bezpečně. Proto jsme ji nachystali tak, aby splnila aktuální hygienické podmínky vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Sensority umožní monitorovat kvalitu vzduchu i polohu značek

20.8.2020

Společnost Sensority přiveze na konferenci URBIS SMART CITY FAIR několik zařízení, které zjednoduší monitorování klimatických podmínek i městského mobiliáře.

Lighthouse - Města jako majáky pokroku

19.8.2020

V Brně se sejdou koordinátoři Smart City Lighthouse projektů. Letošní ročník konference URBIS SMART CITY FAIR na brněnském výstavišti bude hostit důležité setkání Smart City Lighthouse projektů. Program ukazující na ta města, která jsou lídry chytrých inovací, má za sebou šest let fungování. Za tu dobu se do sedmnácti velkých projektů zapojilo přes 110 evropských měst.

Exkurze ukážou chytrá řešení v praxi

19.8.2020

Novinkou letošní konference URBIS SMART CITY FAIR jsou exkurze, které se uskuteční v pátek 4. září. Zájemci si zdarma prohlédnou chytrá řešení v praxi v brněnských společnostech.

ECOTEN zajistí vše pro pohodlí měst

14.8.2020

ECOTEN URBAN COMFORT je inženýrská startupová společnost založená v roce 2017. Využívá kombinaci městského environmentálního inženýrství, dálkového průzkumu, pokročilého prostorového plánování a 3D modelovacích technologií, aby posílila města v boji proti výzvám, které přináší klimatické změny.

I-TEC Czech představí vozidlo ENVIEL

12.8.2020

I vy můžete přispět ke zlepšení životního prostředí. Nový elektrický multifunkční nosič výměnných nástaveb od společnosti ENVIEL Systems, s.r.o. je synonymem pro bezemisní tichý provoz, nízké provozní náklady a uživatelský komfort.

MojePopelnice motivuje občany k třídění odpadů

11.8.2020

Aplikace MojePopelnice přináší inovativní řešení, motivující občany k třídění odpadů a přináší městům a obcím úsporu času a finančních prostředků v odpadovém hospodářství, protože zajišťuje evidenci a vyhodnocování veškerého svezeného odpadu. Naše řešení nepožaduje speciální drahé přístroje nebo vážící zařízení. Zaručujeme i nízké náklady a nenáročné požadavky na provoz.

Beta Control pomůže s automatickou dezinfekcí výtahů

3.8.2020

Dezinfekce. Slovo, které v posledních dnech slýcháme ze všech stran. Důležitost čistoty zejména společných prostor je aktuální téma, kterému se ve své expozici bude věnovat i společnost Beta Control.

Cirkulární ekonomika jako důležitý nástroj ke zlepšení životních podmínek a kvality života občanů

29.7.2020

URBIS SMART CITY FAIR letos na brněnském výstavišti přinese praktická řešení problematiky dnešní doby. Součástí programu bude téma Cirkulární ekonomiky, kterou představí ředitelka institutu INCIEN – Soňa Jonášová. Ta se představí i v živém přenosu ČTK.

agriKomp Bohemia vás přesvědčí, že je bioplynová stanice vhodným zdrojem energie i pro vaši obec

29.7.2020

Vyrábět energii z odpadu je výhodné. Biologicky rozložitelný komunální odpad je možné zpracovávat v bioplynových stanicích technologií anaerobní digesce, při které vzniká bioplyn vhodný pro výrobu elektrické energie a tepla. Vedlejším produktem procesu je organické hnojivo tzv. digestát.

Konference Odpad zdrojem představí zavádění oběhového hospodářství do praxe

28.7.2020

Trendy cirkulární ekonomiky, ekologické inovace či systémy postavené na uzavřeném toku materiálů na úrovni samospráv představí druhého září konference Odpad zdrojem. Ta se uskuteční jako součást konference URBIS SMART CITY FAIR.

MILOO-ELECTRONICS nastavuje nový trend v oblasti napájecích LED systémů

27.7.2020

Společnost MILOO-ELECTRONICS je jedna z předních polských firem, která vyrábí LED osvětlení a věnuje se komerčnímu výzkumu této inovativní technologie. Nedílnou a klíčovou součástí struktury společnosti inovace. Ta je základem pro vytváření spolehlivých a účinných produktů, které jsou ideálně vhodné pro splnění očekávání a potřeb našich klientů.

Centrum dopravního výzkumu se představí na URBIS SMART CITY FAIR

24.7.2020

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

URBIS poradí, jak zvýšit životní úroveň v obcích

9.7.2020

Přes padesát témat představí odborný program konference URBIS SMART CITY FAIR, která se na brněnském výstavišti koná od 2. do 4. září. Organizátoři vybrali šest hlavních okruhů, kterým se budou přednášky věnovat. Jde o digitalizaci, životní prostředí, služby, řízení, budoucnost a přínosy chytrých měst.

Program konference URBIS SMART CITY FAIR pomůže obcím s překonáním krize po koronaviru

25.6.2020

Nejen komerční sféru, ale i státní správu značně poznamenala pandemie koronaviru. Kromě negativních dopadů ale poukázala na příležitosti inovativních řešení. Právě na ty se od 2. do 4. září zaměří konference URBIS SMART CITY FAIR, která se koná na brněnském výstavišti.

URBIS SMART CITY FAIR nabídne řešení, jak překonat koronakrizi. Nyní za výhodnější vstupné

12.6.2020

Dobře víme, že současná nelehká doba s sebou přináší spoustu tlaků. Je ale také vhodnou příležitostí pro inovace – jak procesů, tak technologií. A právě ty nabídne 2. až 4. září konference URBIS SMART CITY FAIR na brněnském výstavišti. Těšíme se, až se s vámi potkáme!

URBIS SMART CITY FAIR v září ukáže, jak reagovat na aktuální a budoucí problematiku samospráv

27.4.2020

Vzhledem ke koronavirové pandemii se konference chytrých měst přesouvá z červnového termínu na 2. až 4. září 2020. V těchto dnech se na brněnském výstavišti budou moci potkat všichni účastníci se zástupci evropských iniciativ a poskytovateli dotací, kteří nastavují podmínky pro SC a směr chytrých měst evropské úrovně.

URBIS SMART CITY FAIR je přesunut na začátek září

31.3.2020

Vzhledem ke stávajícímu celoevropskému zákazu konání hromadných akcí včetně pořádání veletrhů a konferencí se vedení společnosti Veletrhy Brno v této mimořádné situaci rozhodlo přesunout konferenci URBIS SMART CITY FAIR do náhradního termínu 2.–4. září 2020.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

 

 

 

 

facebook            twitter       twitter        twitter

 

#upgradeyourcity

Stáhněte si mobilní aplikaci

 

Stáhněte si aplikaci BVV Trade Fairs a mějte program a podrobnosti o veletrhu přehledně v mobilním zařízení. Díky aplikaci si můžete sjednat rychle a pohodlně schůzku s vystavovateli.
Top