logo
3. a 4. června 2020 | Výstaviště Brno
REGISTRUJTE SE

 

Online registrace bude spuštěna od 30.9.2019.

 

Pro koho je URBIS SMART CITY FAIR?

 

Představte vaše technologie, vize a řešení těm, kteří budou rozhodovat o jejich zapojení do života lidí. Ať jste nadnárodní společnost nebo lokální vizionářská firma, na veletrhu nejlépe ukážete své produkty těm, kteří o ně skutečně mají zájem.

Načerpejte inspiraci jak budovat moderní město, obec, nebo jimi vlastněné či řízené organizace. Představte své projekty a získejte pro ně partnery. Na veletrhu URBIS potkáte lidi, kteří mají skvělé nápady a pomohou vám je uvést v život. Vybírejte z široké nabídky konkrétních řešení, díky kterým bude vaše město či obec příjemnějším místem k životu.

Máte skvělý nápad, jak zlepšit život ve městech? Chcete jej ukázat potenciálním zákazníkům nebo investorům? Nebo hledáte inspiraci a prostor pro sdílení nápadů s dalšími kreativními lidmi? Brno je město s výjimečným inovativním potenciálem, který se protíná na veletrhu URBIS.

Právě vy jste uživateli chytrých rešení, které koncept Smart city prináší. Jak bude vypadat náš život v budoucnosti? Jak se chytré technologie promítnou do měst, městeček nebo vesnic, ve kterých žijete? Přijďte se podívat.

VYSTAVOVATELÉ

Představte vaše technologie, vize a řešení těm, kteří budou rozhodovat o jejich zapojení do života lidí. Ať jste nadnárodní společnost nebo lokální firma, na veletrhu nejlépe ukážete své produkty těm, kteří o ně skutečně mají zájem.

 

visitors

10 VEŘEJNÁ SPRÁVA

10. 1 Veřejná správa a občan (G2C)
10. 2 Veřejná správa a podnikatel /G2B)
10. 3 Integrované systémy veřejné správy

11 EKONOMIKA – INTERAKCE MEZI  EKONOMIKOU A SMART CITY

11. 1 Transformace business (podnikatelských) ekosystémů, inovační trendy
11. 2 Kruhová (cirkulární) ekonomika

12 DOPRAVA A MOBILITA

12. 1 Dopravní infrastruktura a systémy
dopravy
12. 2 Inteligentní mobilita
12. 2 Dopravní informační systémy pro pasažéry
12. 2 Systémy a služby pro prodej a administraci jízdenek
12. 2 Výstavba, řešení a služby pro zastávková místa
12. 2 Bezpečnost, monitoring a kontrola dopravy
12. 2 Organizace parkování, inteligentní
parkovací místa, monitoring a řízení
parkovišť
12. 2 Management jízdného, Smart Cards,
Víceúčelové cestovní průkazy a karty
12. 2 Informační systémy a software pro
městkou a regionální dopravu
12. 2 Inteligentní dopravní systémy
12. 2 Dopravní prostředky pro místní
a regionální veřejnou dopravu

13 VZDĚLÁVÁNÍ, SDÍLENÍ A KOMUNIKACE
PRINCIPŮ SMART CITY

13. 1 Procesy vzdělávání, výměny informací a komunikace v prostoru Smart City
13. 2 Občanská společnost a Smart City

14 ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL

14. 1 Zdravotní a sociální péče (e-Health)
14. 2 Podpora zdravého životního stylu
(projekty typu “Zdravé město”)

15 BEZPEČNÉ A ODOLNÉ MĚSTO

15. 1 Bezpečné město pro život, práci
a podnikání
15. 2 Řešení přírodních nebo
antropogenních krizových situací

 

16 URBANISMUS A PLÁNOVÁNÍ SMART CITY

16. 1 Strategický rozvoj funkčních a vyváže-
ných sídel v rámci konceptů Smart City
16. 2 Inovativní městské plánování

17 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

18 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

18.1 Sběr a přeprava odpadů
18.2 Nakládací a manipulační zařízení pro sběr a přepravu odpadů
18.3 Zařízení pro nakládání s odpady jiné
18.4 Stroje a zařízení pro úpravu odpadů
18.5 Třídírny druhotných surovin a odpadů
18.6 Získávání surovin z odpadů, recyklace
18.7 Kompostovací zařízení
18.8 Zařízení pro fermentaci bioodpadu
18.9 Skládkování odpadu a služby s tím spojené
18.10 Monitorovací systémy sběru a ukládání odpadů
18.11 Poradenská činnost při nakládání s odpady
18.12 Služby v oblasti odpadového hospodářství

19 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

20 CHYTRÉ BUDOVY

20. 1 Chytré (inteligentní) budovy –
optimalizace, principy rozvoje,
dlouhodobé trendy
20. 2 Prostředí, prostředky a projekty
podporující chytré bydlení

21 ICT, OPEN DATA

21. 1 Informační a komunikační technologie (ICT)
21. 2 Open data pro Smart City
21. 3 IoT – internet věcí vstupující do  konceptu/modelů Smart City”

22 ENERGIE

22. 1 Energetika a technická infrastruktura
22. 2 Energetický management/inteligentní energetické  hospodářství pro Smart City

23 KOMUNÁLNÍ TECHNIKA A TECHNOLOGIE

23.1 Stroje a zařízení pro úpravu a ošetřování městské zeleně
23.2 Stroje a zařízení na zavlažování  městké zeleně


23.3 Dopravní vozíky a přívěsná zařízení
23.4 Multikáry, kinetické nástavby a mechaniky pro multikáry
23.5 Mininakladače do 4,5 tun
23.6 Stroje a zařízení pro letní úklid vozovek a městských komunikací
23.7 Stroje a zařízení pro zimní úklid vozovek a městských komunikací
23.8 Odklízeče sněhu
23.9 Sypače inertních a chemických materiálů
23.10 Minitraktory a vybavení minitraktorů
23.11 Žací stroje řízené
23.12 Žací stroje autonomní

24 SMART CITY MODEL: STANDARDY, METODIKY,  PLATFORMY, CESTOVNÍ MAPY

24. 1 Standardy pro Českou republiku (národní úroveň)
24. 2 Globální modely Smart City, platformy, metodiky, indexy
24. 3 Udržitelné a proveditelné koncepty a projekty měst, regionů (Cestovní mapy Smart City)

25 NÁSTROJE PRO PODPORU SC PROJEKTŮ

25. 1 Horizon 2020: Smart Cities and  Communities: EU + ČR v období 2014–2020
25. 2 Finanční sektor, jeho služby pro koncepty a projekty Smart City
25. 3 Partnerství veřejného a soukromého  sektoru (PPP)
25. 4 Expertní poradenské činnosti pro
veřejnou správu

26 MĚSTSKÝ A PARKOVÝ MOBILIÁŘ

26.1 Řešení pro autobusové zastávky a jejich příslušenství
26.2 Produkty a služby k zvýšení bezpečnosti provozu
26.3 Městské a parkové příslušenství
26.5 Standardizované stojany na kola
26.6 Parkovací zábrany
26.7 Informační vitríny

Dáváme tvar Vašim myšlenkám

Společnost Veletrhy Brno nabízí vystavovatelům a klientům prostřednictvím úseku Realizace expozic a servisu výstavbu expozic včetně komplexního výstavářského servisu, který je spojen s účastí firem na veletrzích a výstavách v České republice i v zahraničí. Zhotovíme Vám bezplatně návrh expozice včetně nabídkové ceny. Dokážeme navrhnout a zrealizovat i interiér Vaší prodejny či vzorkovny.

 

filosofie

Známe prostředí veletrhů i současné výstavářské trendy, které podtrhnou image a marketingový záměr vystavující firmy.

profesionalita

Klademe důraz na dokonalé využití prostoru, komfort, funkčnost a celkový vzhled expozice.

kreativita

Navrhujeme reprezentativní, individuálně řešené expozice s designovaným nábytkem a vybavením, které upoutá pozornost.

full service

Disponujeme vlastním technickým, technologickým i personálním zázemím, a to nám umožňuje poskytovat komplexní a 100% služby.

technologie

Nejnovější materiály a moderní technologie jsou pro nás samozřejmostí.

zkušenosti

Od prvního náčrtu až po konečnou realizaci se opíráme o dlouholetou praxi v oboru.

Realizace

Na akci se lze zaregistrovat od 30.9.2019.

ZLATÁ MEDAILE

Zlaté medaile udělované nejlepším produktům na veletrhu mají v Brně téměř šedesátiletou tradici. Se Zlatou medailí získáváte prestižní ocenění, které vám pomůže přesvědčit zákazníky o kvalitě vašeho produktu nebo řešeni. Zlaté medaile uděluje odborná porota, jejímiž členy jsou i mezinárodní odborníci.

OCENĚNÉ PRODUKTY 2018

Chytrá nabíječka LUMiCHARGER

SEAK s.r.o.

Vítězem Zlaté medaile 2018 se stala prešovský firma SEAK s.r.o., která představila nabíjecí stanici pro elektromobily, integrovanou do regulovatelného systému veřejného osvětlení. Nabíječky LUMiCHARGER dokáží lampy veřejného osvětlení komunikovat s řízením osvětlení SEAK SMART CITY a optimalizují dostupný výkon pro nabíjení aut. Na tomto řešení komise ocenila snadné nasazení nabíjecích stanic do současné sítě veřejného osvětlení bez nutnosti instalace dodatečných komunikačních nebo silových prvků s automatickou regulací odběru elektrické energie.

„Naše řešení umožňuje robustní komunikaci po stávajícím elektrickém vedení, nezvyšuje úroveň elektromagnetického smogu a navíc přidává dostupné nabíječky elektrických aut. Přesto vidíme, že v tendrech se upřednostňují co nejlevnější „hloupá“ LED světla, která sice mají 40% úsporu oproti starým lampám, ale za malé navýšení ceny by města mohla mít smart funkce s úsporou 70 až 80 %. Věříme, že i díky akcím jako je URBIS se zvýší povědomí o nových technologiích a co nejvíc měst v Česku i na Slovensku se začne chovat opravdu smart.“ (Heliodor Macko, ředitel společnosti SEAK s.r.o.)


Zvláštní cena poroty URBIS 2018

GoodVision s.r.o.

Komise také udělila zvláštní cenu pro start-upy, a to společnosti GoodVision s.r.o. za nové řešení pro automatickou analýzu videozáznamů městského kamerového systému. Porota ocenila produkt GoodVision Video Insights především pro jednoduchost jeho řešení a nízkou cenu.

Více informací

 

 

visitors

Předprodej vstupenek bude spušten od 30.9.2019.

ŘEKLI O NÁS

Pierre Jean Coulon

prezident sekce TEN Evropského hospodářského a sociálního výboru

Při cestě jsem v magazínu letecké společnosti British Midland objevil článek, ve kterém se píše o Brně jako o jednom z nejinteligentnějších měst Evropy, vedle Londýna, Hamburku či Bristolu. To mne přivedlo k tomu podělit se s vámi na této konferenci o několik úvah na téma Smart city. Má-li být projekt chytrých měst v budoucnu životaschopný, je třeba již nyní reagovat na určité úkoly a výzvy, jako je například otázka ochrany osobních údajů nebo schopnost obyvatel pracovat s digitálními technologiemi. To je úkol i pro politiky, ekonomy, primátory měst a starosty.

Siri Ellen Sletner

velvyslankyně Norska

Už v roce 2016 byli zástupci Norska přítomni na semináři o inteligentních městech v Brně, loni v září se brněnská delegace politiků a podnikatelů účastnila v norském městě Stavanger konference, která se stala největší událostí Smart cities v Evropě. Mám vekou radost ze spolupráce s akademickou sférou a průmyslem. Když tady dnes stojím a vidím, že v oblasti chytrých měst společně pokračujeme, mám pravděpodobně stejný pocit, jako když Kometa vyhrála před pár dny hokejovou ligu.

Petr Ouška

ČEZ ESCO

Veletrh URBIS nám poskytl skvělou možnost inspirovat se a sdílet nápady, jak budovat koncept chytrého města s mezinárodními experty na tuto problematiku. Veletrh byl pro nás také ideální příležitostí se setkat s našimi stávajícími obchodními partnery a navázat kontakt s novými partnery. To vše v přátelské atmosféře Brněnského výstaviště a města Brno, do kterého se vždy rádi vracíme. 

Jiří Kuliš

generální ředitel, Veletrhy Brno

Město Brno je ve středoevropském regionu jasným tahounem tématu Smart city. Je proto logické, že jsme se ve spolupráci s ním rozhodli toto téma uchopit. Letošní první ročník prokázal, že poptávka po veletržní akci s odborným doprovodným programem skutečně na evropské úrovni, je silná. Věřím, že značka URBIS díky tomu získala zpět své místo ve veletržním kalendáři brněnského výstaviště.

Jaroslav Kacer

náměstek primátora města Brna pro oblast Smart city

Jsem rád, že veletrh URBIS SMART CITY FAIR povstal jako Fénix z popela. Je to velká událost, která znamená nový život pro Smart city. Naším cílem je vybudovat evropskou platformu C2C, tedy City to City, pro předávání zkušeností – dobrých i špatných, ze kterých se můžeme poučit, a také propojit akademický a podnikatelský sektor tak, aby se města v České republice i Evropě posouvala dál, a aby se nám v nich dobře žilo.

David Bárta

moderátor a organizátor konference, zakladatel platformy City:One

S minulostí je letošní ročník nesrovnatelný. Dnes zde můžeme vidět stovky návštěvníků, kteří se přišli podívat na bohatý program, a každý si může vybrat to, co ho nejvíce zajímá. Přijela také řada zahraničních návštěvníků ze zemí střední Evropy. Těší mě, že veletrh startuje veřejnou diskuzi týkající se tématu Smart cities. Nesnažíme se zde ukazovat, který produkt je ten nejlepší, ale usilujeme o to vysvětlit, jak vůbec v oblasti chytrých měst funguje stát a místní samosprávy a jak k jejich postupům přistupovat.

Daniel Štofan

výkonný ředitel, GoodVision

Vnímali jsme už loňský nultý ročník a letos se účastníme URBISU poprvé. Je tu nabitý program, velmi vysoká kvalita účastníků, hlavně ve spojení s konferencí, jsou tady zajímavá jména. Ohledně dění na našem stánku si nemůžeme stěžovat, dnes jsme byli celý den vytížení a jsme potěšeni zájmem o náš produkt, který získal i ocenění pro start-upy. Mluvili jsme tu se spoustou zájemců a doufáme, že najdeme další integrace a možnosti, kde náš produkt uplatnit. Už jsme tady slyšeli hromadu zajímavých nápadů.

Michael Hagler

zástupce Digitale Agenda Wien

Na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR jsem poprvé a musím říct, že jsem příjemně překvapený. Prostředí výstaviště je opravdu rozlehlé, což jsem nečekal. Mám zkušenosti s veletrhem chytrých měst v Barceloně a jsem moc rád, že se událost podobného zaměření dostala také do prostoru střední Evropy. Vítám takové diskuze, na které jsem zde vystoupil, jako platformu pro sdílení zkušeností. Jsem rád, že jsem na veletrhu URBIS mohl představit, jak s konceptem Smart cities zacházíme ve Vídni. Projekt URBIS a jeho umístění v Brně by mohlo přispět k rozšíření chytrých měst dále na východ.

Louise Vogel Kielgast

spolupracovnice dánského urbanistického studia Gehl

Těší mě, že jsem mohla na veletrh URBIS SMART CITY FAIR přijet. Je to má první účast na této akci. Obvykle na veletrhy moc nejezdím, musela jsem si tedy zvyknout na nabitý program. Jsem ráda, že jsem se události mohla zúčastnit a zastupovat zde dánské urbanistické studio Gehl. Oceňuji četné debaty, které se zde na veletrhu o chytrých městech vedly. Také prostředí je přátelské. Líbí se mi, že návštěvníci mohou přecházet mezi pavilony a že si zde každý najde to svoje.

Anna Hroudová

specialistka vztahů s veřejností, T-Mobile

Celkový koncept veletrhu URBIS SMART CITY FAIR zaměřeného na Smart city považujeme za přínosný a smysluplný. Během dvou dnů se mohou představitelé českých měst a obcí, zástupci regionů a firem setkat na jednom místě a předat si vzájemné zkušenosti. Inspirativní jsou také prezentace ze zahraničí. T-Mobile zde představil komplexní technologické řešení pro optimalizaci dopravy ve městech, strategii pokrývání domácností a firem pomocí optických sítí, ale i konkrétní projekty z oblasti Smart City/ Smart Home.

Miloš Drápala

jednatel, JD ROZHLASY

Veletrh URBIS SMART CITY FAIR patří k tradičním veletržním akcím, kterých se pravidelně účastníme, tento rok jsme tu už poněkolikáté. Naši letošní účast hodnotíme dobře. Kvalita služeb a úroveň celé akce se zvyšuje. Jak jsme zaznamenali, také účast poměrně vzrostla.

Lukáš Loun

ředitel pracovní skupiny

„Chytrá města“, Siemens V porovnání s minulými ročníky vidíme značný posun v organizaci, potažmo konceptu veletrhu URBIS SMART CITY FAIR jako takovém. Vítáme systém čtyř pódií, protože na každém z nich se odehrává něco jiného. Přínosnost veletrhu spočívá hlavně v tom, že je koncipován jako prostor pro setkávání erudovaných odborníků. Experti tak mají větší prostor pro vzájemné navazování kontaktů a sdílení vlastních zkušeností. Těší nás i zájem médií o tento veletrh, protože se díky tomu témata a technologie chytrých měst dostávají více do povědomí široké veřejnosti, které by vlastně měly sloužit.

Pavel Juránek

obchodní zástupce, INTERTECH plus

Už na první pohled může každý na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR vidět, že je zaměřen hlavně odborně. Po celé dva dny jsme měli možnost naši firmu na veletrhu dobře reprezentovat. Teď budeme čekat, jaké obchodní úspěchy to přinese.

Lenka Uldrijanová

fundraiserka a PR manažerka, Liga vozíčkářů

Pro neziskovou organizaci je účast na veletrhu typu URBIS velice originální věcí. Mám z toho radost, protože je logické propojovat svět nezisku se světem byznysu. Tyto světy jsou velice rozdílné a je užitečné přiblížit veřejnosti skutečnost, že ve městě a ve světě úspěchu, zdraví a dravosti jsou lidé, kteří neměli to štěstí a dostali se na druhou stranu barikády. Prezentujeme zde Ligu vozíčkářů, poskytujeme široké veřejnosti informace o životě lidí s postižením a zaznamenali jsme také velký zájem o bezbariérový karavan, který tu představuje náš partner Opus Lacrimosa.

Petr Tomášů

jednatel, Urbitech

Program letošního ročníku veletrhu URBIS SMART CITY FAIR je ještě nabitější než ročníky předchozí. Také doba konání, která se zkrátila z původních čtyř dnů na dva, je pro nás výhodnější. Smart cities se stávají stále větším trendem. Proto vítáme, že platforma, jakou je tento veletrh, v České republice existuje. Vystavovatelé zde mohou ukázat svá řešení, která nabízejí, a prezentovat svoje produkty. Za velkou výhodu naše firma považuje také to, že se na veletrhu spojíme s tajemníky obcí, což jsou přímí odběratelé našich technologií.

STATISTIKA

 

šipka dolů

1000
odborných návštěvníků

šipka dolů

65
firem

šipka dolů

více než
50
měst

 

facebook            twitter       twitter        twitter

 

#upgradeyourcity

Stáhněte si mobilní aplikaci

 

Stáhněte si aplikaci BVV Trade Fairs a mějte program a podrobnosti o veletrhu přehledně v mobilním zařízení. Díky aplikaci si můžete sjednat rychle a pohodlně schůzku s vystavovateli.
Top