logo
3. a 4. června 2020 | Výstaviště Brno
REGISTRUJTE SE

 

Online registrace bude již brzo spuštěna.

 

Pro koho je URBIS SMART CITY FAIR?

 

Představte vaše technologie, vize a řešení těm, kteří budou rozhodovat o jejich zapojení do života lidí. Ať jste nadnárodní společnost nebo lokální vizionářská firma, na veletrhu nejlépe ukážete své produkty těm, kteří o ně skutečně mají zájem.

Načerpejte inspiraci jak budovat moderní město, obec, nebo jimi vlastněné či řízené organizace. Představte své projekty a získejte pro ně partnery. Na veletrhu URBIS potkáte lidi, kteří mají skvělé nápady a pomohou vám je uvést v život. Vybírejte z široké nabídky konkrétních řešení, díky kterým bude vaše město či obec příjemnějším místem k životu.

Máte skvělý nápad, jak zlepšit život ve městech? Chcete jej ukázat potenciálním zákazníkům nebo investorům? Nebo hledáte inspiraci a prostor pro sdílení nápadů s dalšími kreativními lidmi? Brno je město s výjimečným inovativním potenciálem, který se protíná na veletrhu URBIS.

Právě vy jste uživateli chytrých rešení, které koncept Smart city prináší. Jak bude vypadat náš život v budoucnosti? Jak se chytré technologie promítnou do měst, městeček nebo vesnic, ve kterých žijete? Přijďte se podívat.

Představte své projekty či nápady lidem, kteří je mohou převést v realitu. Načerpejte inspiraci a potkejte se s odborníky na téma Smart City. Ti dorazí z různých koutů světa.

VYSTAVOVATELÉ

Představte vaše technologie, vize a řešení těm, kteří budou rozhodovat o jejich zapojení do života lidí. Ať jste nadnárodní společnost nebo lokální firma, na veletrhu nejlépe ukážete své produkty těm, kteří o ně skutečně mají zájem.

 

visitors

10 VEŘEJNÁ SPRÁVA

10. 1 Veřejná správa a občan (G2C)
10. 2 Veřejná správa a podnikatel /G2B)
10. 3 Integrované systémy veřejné správy

11 EKONOMIKA – INTERAKCE MEZI  EKONOMIKOU A SMART CITY

11. 1 Transformace business (podnikatelských) ekosystémů, inovační trendy
11. 2 Kruhová (cirkulární) ekonomika

12 DOPRAVA A MOBILITA

12. 1 Dopravní infrastruktura a systémy
dopravy
12. 2 Inteligentní mobilita
12. 2 Dopravní informační systémy pro pasažéry
12. 2 Systémy a služby pro prodej a administraci jízdenek
12. 2 Výstavba, řešení a služby pro zastávková místa
12. 2 Bezpečnost, monitoring a kontrola dopravy
12. 2 Organizace parkování, inteligentní
parkovací místa, monitoring a řízení
parkovišť
12. 2 Management jízdného, Smart Cards,
Víceúčelové cestovní průkazy a karty
12. 2 Informační systémy a software pro
městkou a regionální dopravu
12. 2 Inteligentní dopravní systémy
12. 2 Dopravní prostředky pro místní
a regionální veřejnou dopravu

13 VZDĚLÁVÁNÍ, SDÍLENÍ A KOMUNIKACE
PRINCIPŮ SMART CITY

13. 1 Procesy vzdělávání, výměny informací a komunikace v prostoru Smart City
13. 2 Občanská společnost a Smart City

14 ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL

14. 1 Zdravotní a sociální péče (e-Health)
14. 2 Podpora zdravého životního stylu
(projekty typu “Zdravé město”)

15 BEZPEČNÉ A ODOLNÉ MĚSTO

15. 1 Bezpečné město pro život, práci
a podnikání
15. 2 Řešení přírodních nebo
antropogenních krizových situací

 

16 URBANISMUS A PLÁNOVÁNÍ SMART CITY

16. 1 Strategický rozvoj funkčních a vyváže-
ných sídel v rámci konceptů Smart City
16. 2 Inovativní městské plánování

17 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

18 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

18.1 Sběr a přeprava odpadů
18.2 Nakládací a manipulační zařízení pro sběr a přepravu odpadů
18.3 Zařízení pro nakládání s odpady jiné
18.4 Stroje a zařízení pro úpravu odpadů
18.5 Třídírny druhotných surovin a odpadů
18.6 Získávání surovin z odpadů, recyklace
18.7 Kompostovací zařízení
18.8 Zařízení pro fermentaci bioodpadu
18.9 Skládkování odpadu a služby s tím spojené
18.10 Monitorovací systémy sběru a ukládání odpadů
18.11 Poradenská činnost při nakládání s odpady
18.12 Služby v oblasti odpadového hospodářství

19 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

20 CHYTRÉ BUDOVY

20. 1 Chytré (inteligentní) budovy –
optimalizace, principy rozvoje,
dlouhodobé trendy
20. 2 Prostředí, prostředky a projekty
podporující chytré bydlení

21 ICT, OPEN DATA

21. 1 Informační a komunikační technologie (ICT)
21. 2 Open data pro Smart City
21. 3 IoT – internet věcí vstupující do  konceptu/modelů Smart City”

22 ENERGIE

22. 1 Energetika a technická infrastruktura
22. 2 Energetický management/inteligentní energetické  hospodářství pro Smart City

23 KOMUNÁLNÍ TECHNIKA A TECHNOLOGIE

23.1 Stroje a zařízení pro úpravu a ošetřování městské zeleně
23.2 Stroje a zařízení na zavlažování  městké zeleně


23.3 Dopravní vozíky a přívěsná zařízení
23.4 Multikáry, kinetické nástavby a mechaniky pro multikáry
23.5 Mininakladače do 4,5 tun
23.6 Stroje a zařízení pro letní úklid vozovek a městských komunikací
23.7 Stroje a zařízení pro zimní úklid vozovek a městských komunikací
23.8 Odklízeče sněhu
23.9 Sypače inertních a chemických materiálů
23.10 Minitraktory a vybavení minitraktorů
23.11 Žací stroje řízené
23.12 Žací stroje autonomní

24 SMART CITY MODEL: STANDARDY, METODIKY,  PLATFORMY, CESTOVNÍ MAPY

24. 1 Standardy pro Českou republiku (národní úroveň)
24. 2 Globální modely Smart City, platformy, metodiky, indexy
24. 3 Udržitelné a proveditelné koncepty a projekty měst, regionů (Cestovní mapy Smart City)

25 NÁSTROJE PRO PODPORU SC PROJEKTŮ

25. 1 Horizon 2020: Smart Cities and  Communities: EU + ČR v období 2014–2020
25. 2 Finanční sektor, jeho služby pro koncepty a projekty Smart City
25. 3 Partnerství veřejného a soukromého  sektoru (PPP)
25. 4 Expertní poradenské činnosti pro
veřejnou správu

26 MĚSTSKÝ A PARKOVÝ MOBILIÁŘ

26.1 Řešení pro autobusové zastávky a jejich příslušenství
26.2 Produkty a služby k zvýšení bezpečnosti provozu
26.3 Městské a parkové příslušenství
26.5 Standardizované stojany na kola
26.6 Parkovací zábrany
26.7 Informační vitríny

Dáváme tvar Vašim myšlenkám

Společnost Veletrhy Brno nabízí vystavovatelům a klientům prostřednictvím úseku Realizace expozic a servisu výstavbu expozic včetně komplexního výstavářského servisu, který je spojen s účastí firem na veletrzích a výstavách v České republice i v zahraničí. Zhotovíme Vám bezplatně návrh expozice včetně nabídkové ceny. Dokážeme navrhnout a zrealizovat i interiér Vaší prodejny či vzorkovny.

 

filosofie

Známe prostředí veletrhů i současné výstavářské trendy, které podtrhnou image a marketingový záměr vystavující firmy.

profesionalita

Klademe důraz na dokonalé využití prostoru, komfort, funkčnost a celkový vzhled expozice.

kreativita

Navrhujeme reprezentativní, individuálně řešené expozice s designovaným nábytkem a vybavením, které upoutá pozornost.

full service

Disponujeme vlastním technickým, technologickým i personálním zázemím, a to nám umožňuje poskytovat komplexní a 100% služby.

technologie

Nejnovější materiály a moderní technologie jsou pro nás samozřejmostí.

zkušenosti

Od prvního náčrtu až po konečnou realizaci se opíráme o dlouholetou praxi v oboru.

Realizace

ZLATÁ MEDAILE URBIS

Zlaté medaile uděluje odborná porota nejlepším produktům na veletrhu. Tato cena si nese téměř šedesátiletou tradici. Se Zlatou medailí firma získává prestižní ocenění, které může být jedním z argumentů, jenž přesvědčí zákazníky o kvalitě produktu či řešení. Zlaté medaile uděluje odborná porota, jejímiž členy jsou i mezinárodní odborníci.

OCENĚNÉ PRODUKTY 2019

Inovativní kontejner na oděvy TUČŇÁK

TextilEco, a. s.

Inovativní kontejner TUČŇÁK představuje sběrný kontejner, do něhož lidé vkládají nepotřebné oděvy, boty a hračky.

AnyRoute – plánovač tras

Umotional , s. r. o.

Produkt AnyRoute je plánovač tras nové generace pro veřejnou dopravu a mobilitu.

Řídící informační systém RISII

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Třetího medailistu vybral tým partnera soutěže VDT Technology. Zlatou medaili URBIS 2019 udělil Dopravnímu podniku města Brna za řídicí informační systém RISII od dodavatele Herman systems, s.r.o.

 

 

Více informací

 

 

visitors

1. den
JAK + VÝZVY

Co očekávat:
Inspirace, spolupráce, změny a výzvy, ponaučení, jak realizovat


2. den
CO + PŘÍNOSY

Co očekávat:
Co mohou očekávat samosprávy, zapojení veřejnosti, přínosy


3. den
MÍSTNÍ INSPIRACE

Vidět, slyšet a dotknout se je nejvíc pro změnu

 

Primárně pro koho:

výkonní politici / management / technici a řešitelé / právníci / odborná veřejnost / studenti / neziskový sektor / aktivní občané

 Kde a Kdo:

Main stage
všichni návštěvníci

Workshopy
odborníci řešitelé, middle management

VIP Lounge
politická reprezentace, top management

Program posledního dne je mimo areál brněnských Veletrhů.
Teno den je praktickou inspirací v realizovaných řešeních města Brna
a jeho organizací nebo exkurze v privátních společnostech na jižní Moravě.

PODROBNOSTI

 

Předprodej vstupenek bude brzy spuštěn.

 

 

ŘEKLI O NÁS

Markéta Vaňková

primátorka města Brna

URBIS Smart City Fair je trošku jiný než ostatní veletrhy, protože je hodně interaktivní. Ve dvou dnech probíhá mnoho přednášek, workshopů a setkání, která ukazují nové možnosti, technologie a trendy ve Smart City. Veletrh také umožňuje seznámit se s již fungujícími řešeními a opatřeními, která návštěvníci mohou promítnout do měst, ve kterých žijí.

Jiří Kuliš

generální ředitel, Veletrhy Brno

Veletrh je setkáním smart people, kteří přinášejí smart solution, takže doufám, že i naše města budou chytřejší. Těší mne, že se veletrh rozrostl, i když zatím je dominantní částí odborná konference, a děkuji za jeho podporu statutárnímu městu Brno.

Sabith Gatea Khisaf

hlavní inženýr Hyperloop Transportation Technologies

Veletrh je velmi dobře organizovaný a účastní se jej řada společností. Opravdu mě překvapilo a potěšilo, kolik lidí se tu setkává a o jak kvalitně organizovanou jde událost. Spolupracujeme s vedením města Brna a jsme hrdí, že můžeme být součástí tohoto veletrhu.

Mark van Stiphout

Generální ředitelství pro energetiku Evropské komise, Belgie

Je pro mě velkým potěšením být v krásném Brně a na tomto skvělém veletrhu. Je příjemné vidět, jak se ve střední Evropě rozvíjejí projekty Smart City a přenášejí do praxe. Brno hraje v komunitě Smart Cities velmi důležitou roli, protože ukazuje, co je skutečně možné v oblasti využití obnovitelných zdrojů. Blahopřeji Brnu k organizaci veletrhu. Takových setkání není nikdy dost, protože je potřeba ukazovat dosažený pokrok. Pokračujte v tomto snažení.

Robert Rosí

obchodní zástupce pro ČR, OMS, partner platformy CitySys

Brno je střed republiky a BVV je ideálním prostředím pro takovou výstavu. Když srovnám akci s minulým ročníkem, hodně se to pohnulo dopředu, i návštěvnost předčila očekávání, kdy první den byl silnější. Naše firma byla součástí platformy CitySys, která umožňuje obcím spravovat v jednom programu jednotlivé funkce jako je osvětlení, parkovací systém, monitorování dopravy a odpadové hospodářství.

Ondřej Pospíšil

prodej velkoodběratelům, ŠKODA AUTO Česká republika

Značka ŠKODA se veletrhu URBIS účastnila vůbec poprvé, naším hlavním cílem bylo představit zajímavé projekty a řešení, které by mohly oslovit zejména představitele místní správy a samosprávy v čele s městy a obcemi. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o vozy s alternativními pohony, zejména elektromobily, a blížícímu se startu výroby prvního sériově vyráběného elektrického vozu ŠKODA jsme exkluzivně pro účastníky veletrhu URBIS připravili možnost testovacích jízd předsériových prototypů CITIGO E-PILOT s ryze elektrickým pohonem. Za dva dny jsme realizovali více než 150 testovacích jízd. Zároveň jsme ve spolupráci se ŠKODA AUTO DigiLab představili návštěvníkům sociálně zaměřenou službu mobility CareDriver a peer-to-peer carsharingovou platformu pod názvem HoppyGo. Tyto služby mohou být pro města a obce zajímavým doplňkem v nabídce mobility pro jejich spoluobčany. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu, počtu realizovaných testovacích jízd a solidní návštěvnosti bychom se podobných akcí rádi zúčastnili i v budoucnu.

Miloš Gendiar

manažer marketingu, společnost 2J Antennas, Slovensko

Je to veletrh hlavně pro města a regiony, přesto nás příjemně překvapil. Získali jsme tu více kontaktů, než jsme očekávali. Protože všechny smart technologie využívají ke komunikaci wireless sítě, jejich dodavatelé si nás tu našli. Jsme zvyklí vystavovat na velkých světových výstavách a toto je malý veletrh, ale zkusili jsme a jsme spokojeni. Vidím tuto akci jako perspektivní.

Tomáš Zika

obchodní zástupce, CleverFarm

V naší expozici Clever Maps jsme se soustředili na dvě služby - na analýzu dat a na zpracování dat ze senzorů, která lze využít ve městech, při správě zeleně, v zemědělství atd. Během druhého dne nás navštívily dvě desítky lidí, kdy většina šla na jistotu s konkrétními dotazy. Koncepce veletrhu se mi líbí, za úvahu do budoucna stojí organizace přednášek.

Jakub Rybář

vedoucí oddělení spolupráce a rozvoje, Magistrát města Brna

Veletrh s konferencí SMART CITY FAIR je úspěšný. I když Brno není výborně dopravně dostupné, tak sem přijelo dost zajímavých zahraničních hostů. Nejen samotný veletrh, ale i město se jim líbí, takže je velmi pravděpodobné, že přijedou znovu, a pro město to má i další rozměr, že se z URBISU SMART CITY FAIR může stát platforma pro výměnu zkušeností mezi městy. Myslím, že dnešní doba není o tom, jakou zvolit technologii, ale co je skutečně problémem, jak ho vyřešit a umět se poradit s někým, kdo si celým procesem prošel. Takže je to možnost pro města, aby se od sebe vzájemně učila. Pokud výhodná poloha města v centru Evropy bude znamenat pravidelnost těchto setkání, tak z toho může vyrůst opravdu významná akce.

Miriam Letašiová

generální ředitelka sekce podnikatelského prostředí a inovací, Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky

Pevně věřím, že smart cities je téma, které propojuje lidi a vede k jejich spolupráci nejen v rámci Slovenska, Česka a zemí V4, ale celého světa a přispívá ke zlepšení kvality života všech občanů. Od minulých ročníků vnímám posun projektu URBIS SMART CITY FAIR například mezi oceněnými firmami, kdy už nemluvíme jen o demonstračních projektech či akcelerátorech, ale kdy firmy opravdu vytvářejí konkrétní smart řešení. Také ze strany státu je vidět, že jsme se posunuli od koncepcí a strategických materiálů do úrovně konkrétních řešení formou finančních mechanismů nebo akčních plánů.

Michal Jakob

zakladatel a ředitel společnosti Unimotional

Líbí se mi tu. Pokud počítám i nultý ročník, jsem na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR potřetí, takže vidím, jak se postupně posouvá, zvětšuje se a jsou tu čím dál zajímavější exponáty. Druhý den budu mít více času, abych si stánky prohlédl zblízka. Jsme také rádi, že jsme získali ocenění za náš exponát AnyRoute, inovativní plánovač cest pro veřejnou dopravu.

Michaela Náplavová

marketingové oddělení, Textil Echo a.s., Boskovice

Potěšilo nás, že náš inovativní kontejner na oděvy zaujal návštěvníky veletrhu a získali jsme za něj Zlatou medaili. Jsme rádi, že naše práce má smysl, zaznamenali jsme zájem o naše prototypy a máme i poptávky. Přijeli jsme sem jako tým, takže jsme měli možnost projít si veletrh a podívat se, co tady je. Objevili jsme opravdu zajímavé projekty a hodně zajímavé firmy, takže z tohoto hlediska jsme spokojení a mohu už teď říct, že určitě zde navážeme spolupráce.

Jan Seitl

provozní ředitel, Dopravní podnik města Brna

Na veletrhu je vidět, jak se posouvá, stejně jako smart témata a oblast moderního IT, které se velmi rychle vyvíjejí. Takže je jenom dobře, že se pořádají takové akce jako URBIS SMART CITY FAIR a mají podporu ze strany Veletrhů, města a obcí. Určitě bych vyzdvihl, že naše Brno klade na smart problematiku velký důraz. Náš podnik se zapojuje do mnoha „chytrých“ projektů, zdaleka ne všechny tady představujeme. Téma smart cities je součástí našich životů a to je jenom dobře.

Wolf Dieter Prix

panelista URBIS Highlights, Rakousko

Jsem architekt, a proto chci tady v Brně hovořit o architektuře a městech budoucnosti. Porovnávám architekturu a plánování měst s ledovcem, u kterého je vždycky viditelná jen část nad hladinou. Ale vše, co je důležitou součástí plánování výstavby měst, jako například politika, energetika, řešení dopravy atd., je neviditelné. Osobně bych vyměnil název „smart cities“ za „inteligentní města“. Chytrý může být politik, vědec, architekt, investor, uživatel, prostě všichni, kteří vytvářejí inteligentní prostředí.

Richard Stallman

panelista v sekci Digitální město, CEO Free Software Foundation, USA

Na konferenci do Brna jsem přijel s cílem propagovat respekt vůči lidskému soukromí, vysvětlit, jaký je rozdíl mezi svobodným a nesvobodným softwarem a upozornit na omezení svobody, které přichází právě s využíváním zlomyslného softwaru. Firmy a instituce dnes používají systémy, které on-line sbírají informace o tom, kdo kam chodí nebo jezdí, s kým se setkává, o čem se baví atd., a to považuji za nepřípustné. Zvlášť stát by měl řešit svoje počítačové aktivity s využitím svobodných softwarů, aby si zachoval svoji suverenitu v oblasti počítačových technologií. Zabezpečení by mělo být všesměrné, tedy i vůči tomu, kdo provozuje software.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

 

šipka dolů

1700
odborných návštěvníků

šipka dolů

5000 m2
URBIS plocha

šipka dolů

160
odborných řečníků

 

 

 

facebook            twitter       twitter        twitter

 

#upgradeyourcity

Stáhněte si mobilní aplikaci

 

Stáhněte si aplikaci BVV Trade Fairs a mějte program a podrobnosti o veletrhu přehledně v mobilním zařízení. Díky aplikaci si můžete sjednat rychle a pohodlně schůzku s vystavovateli.
Top